Julkaistu: 12.7.2018

Tiedote – Julkaistu

Joka neljäs nuori ei ole varma löytääkö töitä tulevaisuudessa

Lähes 60 prosenttia nuorista uskoo suuren osan nykyisistä töistä katoavan ja joka neljäs nuori on epävarma, löytyykö töitä tulevaisuudessa. Lisäksi yli 40 prosenttia nuorista on sitä mieltä, että koulussa ei puhuta tulevaisuuden työelämästä tarpeeksi.

Tiedot käyvät ilmi Lasten ja nuorten säätiön ja teknologiayhtiö Tieto Oyj:n kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten käsityksiä työn murroksesta, tulevaisuuden työmarkkinoista ja työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 3 033 yläkouluikäistä eli 13–16-vuotiasta nuorta eri puolelta Suomea.

”Yhteiskunnan nopean muutoksen vuoksi on ymmärrettävää, että nuoret kokevat epävarmuutta tulevaisuuden työelämästä. Muutoksen vauhtia ei voida hillitä, mutta tulevaisuudessa tarvittavia taitoja tulisi opettaa selvästi nykyistä systemaattisemmin”, Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen pohtii.

Kaksi kolmasosaa nuorista uskoo tekoälyn korvaavan ihmisen tekemän rutiinityön. Selvä enemmistö nuorista (65 %) haluaisi kuitenkin tehdä töitä mieluummin ihmisen kuin koneen kanssa.

”Tekoälykehitys tulee mullistamaan suomalaisen työelämän. Arvioiden mukaan koululaisista 65 prosenttia työllistyy ammatteihin, joita ei vielä tunneta. Tulevaisuudessa ihmiset voivat keskittyä inhimillisiä kykyjä korostaviin tehtäviin, joissa tarvitaan luovuutta, vaativien ongelmien ratkaisukykyä, vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Jatkuva oppiminen on ainoa keino pärjätä nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla”, Tiedon uusien teknologioiden asiantuntija Matti Ristimäki sanoo.

Nuoret uskovat asenteeseen ja osaamiseen

Valtaosa nuorista (77 %) uskoo, että ennen kaikkea hyvä koulutus auttaa heitä työllistymään tulevaisuudessa. Myös asennetta (56 %) ja  ammattiosaamista (37 %) pidetään tärkeänä. Nuoret uskovat voivansa itse vaikuttaa työllistymiseen, eikä rakenteiden ja verkostojen vaikutusta nähdä kovin merkittävänä.

Tärkeimpänä taitona tulevaisuuden työelämässä nuoret näkivät sosiaaliset taidot (61 %), toisena kielten osaamisen (40 %) ja kolmantena digitaaliset taidot (32 %). Lisäksi kyky oppia uutta ja rohkeus toimia nähtiin keskeisinä taitoina tulevaisuuden työelämässä. Ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyvät taidot korostuvat nuorten vastauksissa, kun taas matemaattinen, tekninen ja asiaosaaminen eivät nouse esille.

”Kyselyn perusteella teknologisen kehityksen kiihtymisestä huolimatta  – tai siitä johtuen – nuoret näkevät elämäntaitojen merkityksen keskeisenä tulevaisuuden työelämässä”, Olli Alanen toteaa.

Kyselyn keskeisiä tuloksia:

  • Lähes 60 % nuorista uskoo suurimman osan nykyisistä töistä katoavan tulevaisuudessa.
  • Jopa 25 % nuorista ei ole varmoja, löytävätkö töitä tulevaisuudessa.
  • Selvä enemmistö vastaajista (65 %) tekisi töitä mieluummin ihmisen kuin koneen kanssa.
  • Nuoret uskovat teknologian korostuvan tulevaisuuden työelämässä. Yli 90 % vastaajista oli väittämästä samaa mieltä.
  • Nuorista vain neljäsosa (24 %) kokee olevansa diginatiivi eli kuuluvansa sukupolveen, joka ei ole kokenut aikaa ennen internetiä ja mobiililaitteita.
  • Nuorten mielestä tärkeimpiä työelämätaitoja ovat sosiaaliset taidot 61 %, kielten osaaminen 40 %, digitaaliset taidot 32 %, rohkeus toimia 22 % ja kyky oppia uutta 20 %.

Lataa tästä kyselyn raporttikooste (pdf).

Paneelikeskustelu SuomiAreenassa perjantaina 20.7. klo 13, Antinkadun lava

Kaukokirurgi, onnellisuusoperaattori ja tekoälykatsastaja – ammatit muuttuvat, elämäntaidot ratkaisevat. Keskustelemassa ovat presidentti Tarja Halonen, tubettaja Tuure Boelius, ammatillisen koulutuksen asiantuntija Jasmina Khabbal, tulevaisuustutkija Ilkka Halava ja Tiedon datakeskeisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Järvelä.

Lisätietoja:

Olli Alanen, Lasten ja nuorten säätiö
puh. 050 502 5007, olli.alanen@nuori.fi

Matti Ristimäki, uusien teknologioiden asiantuntija, Tieto Oyj
puh. 040 748 7373, matti.ristimaki@tieto.com

Tiedon viestintä, puh. 040 570 4072, news@tieto.com

Lasten ja nuorten säätiö

Yhdelläkään yhteiskunnalla ei ole varaa menettää nuoriaan. Siksi Lasten ja nuorten säätiö auttaa elämän vaikeissa tilanteissa olevia nuoria luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Näiden avulla nuoret voivat itse vahvistaa elämäntaitojaan ja löytää näin oman paikkansa yhteisössä. Säätiö toimii niin Suomessa kuin kehittyvissä maissa yhdessä paikallisten osaajien kanssa. www.nuori.fi

Tieto

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

‹ Takaisin listaukseen