Julkaistu: 28.3.2018

Monipuolisella otteella avaimia taidetoimintaan

Avaimia omaan polkuun -seminaarit tarjosivat helmikuun aikana osallistujille tietoa ja käytäntöjä nuorten kanssa tehtävästä taidetoiminnasta monipuolisella otteella. Keskustelevissa ja kokemuksellisissa seminaareissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja, tarjottiin verkostoitumiseen mahdollisuuksia ja koettiin uusia menetelmiä käytännössä.

Seminaareihin osallistui sosiaali-, nuoriso- ja taidealan ammattilaisia ja opiskelijoita eri puolilta Suomea.

Kutsuttujen asiantuntijapuheenvuorojen ja toiminnallisten työpajojen lisäksi seminaareissa kuultiin Nuorisotutkimusseuran tutkija Fanny Vilmilän löydöksiä Tenhon toiminnasta. Kolmen vuoden ajalta saatujen tulosten perusteella todettiin, että ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret voivat saada taidetoiminnasta avaimia oman polun löytämiseksi kohti työelämää tai opiskeluja.

Merkitykselliseksi taidetoiminnassa nuoren elämän kannalta nousivat muun muassa luottamuksellinen ryhmä ja nähdyksi ja kuulluksi tuleminen.

Seminaareista oivalluksia taiteen menetelmiin

Pyysimme seminaarin jälkeen osallistujia jakamaan kokemiaan oivalluksia myös seminaarin järjestäjille. Oivallukset käsittelivät muun muassa osallistujien omia ammatillisia valmiuksia sekä taiteen merkityksiä yleisemmin. ”Nuorilla voi olla vaikea tuottaa tekstiä ja taide voi olla keino vuoropuheluun, keskustelun avaukseen”, kuvaa eräs osallistuja oivallustaan.

Seminaarit auttoivat myös näkemään toimintaa osallistujan silmin: ”Subjektin kokemus ei aina välity muille.”

Avaimia omaan polkuun -seminaarit kokosivat yhteen Lasten ja nuorten säätiön Tenho-toiminnan satoa vuosilta 2015-2018. Huhti- ja toukokuun aikana Tenhon tuloksia voi lukea myös Avaimia omaan polkuun -oppaasta sekä tutkimusjulkaisusta.

Seminaareja olivat järjestämässä kolmella eri paikkakunnalla paikalliset taidetoimijat: Oulussa  Oulun Tähtisirkus ja Vaara-kollektiivi, Tampereella Pirkanmaan elokuvakeskus ja Varkauden teatteri sekä Vantaalla Sirkus Magenta. Taidetoimijoiden lisäksi tilaisuuksien järjestäjiä olivat Lasten ja nuorten säätiö, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Nuorisotutkimusseura.

Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin avulla nuoret saavat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Kolmevuotisen Tenhon rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.
‹ Takaisin listaukseen