Julkaistu: 1.12.2017

Opiskelijat innostuivat taidetoiminnasta elämäntaitojen vahvistajana

Oulussa järjestetyn Tenho-opiskelijaseminaarin palautteesta käy ilmi, että taiteen menetelmistä on sosionomiopiskelijoille hyötyä tulevassa työelämässä. Valtaosa seminaarin osallistujista koki, että seminaarin sisältöjä voi soveltaa suoraan opinnoissa tai töissä. Kirjoitus on neljäs osa juttusarjaa, jossa esitellään viimeistä toimintavuottaan käynnissä olevan Tenhon onnistumisia ja hyviä käytäntöjä.

Opiskelijat kokivat, että taidetoiminnan käyttö vaatii aikaa ja motivaatiota sekä avoimuutta ja rohkeutta kokeilla uusia menetelmiä. Ennakkoluuloton asenne lähtee jo siitä, että työnantaja antaa tekijälle vapaat kädet työn suunnitteluun. Teatterin ja sirkuksen työpajoissa osallistujat kokeilivat menetelmiä käytännössä ja saivat kokemuksen niiden elämäntaitoja vahvistavasta vaikutuksesta.

Eräs palautekyselyyn vastannut opiskelija kertoo oivaltaneensa, ettei taiteessa ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä. ”Tärkeää on ymmärtää, ettei taidon oppiminen ole välttämättä itse tarkoitus, vaan uuden asian harjoittelu”, opiskelija kuvaa oivallustaan.

”Opiskelijoiden kokemus päivästä kertoo jälleen, kuinka taide- ja ryhmälähtöisen toiminnan avulla voidaan parhaimmillaan vahvistaa ja tukea ihmisten voimavaroja ja elämäntaitoja”, Laurea-ammattikorkeakoulun lehtori Ira Stiller kommentoi.

Sosiaalialan osaamisen kehittämistä

Tenhon keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja nuorisoalan osaamisen kehittäminen ja Tenhossa kehitettyjen hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen. Tenhon aikana järjestetyissä kolmessa opiskelijaseminaarissa sosiaali- ja nuorisoalan tulevat ammattilaiset ovat saaneet kokemuksen taidetoiminnasta itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen vahvistajana. ”Kaikista opiskelijaseminaareista on tullut pelkästään positiivista palautetta, joka osaltaan kertoo, että tarvetta tällaiselle toiminnalle on hyvinvointityön kentällä”, Stiller kertoo.

Oulun opiskelijaseminaari järjestettiin 21.11.2017 yhteistyössä Tenhon ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kesken. Järjestäjinä olivat Sanna-Liisa Liikanen ja Sirpa Salmela (Diak), Ira Stiller (Laurea-ammattikorkeakoulu), Annika Heinonen ja Uoti Huotari (Oulun Tähtisirkus), Panu Huotari ja Kimmo Penttilä (Vaara-kollektiivi) sekä Fanny Vilmilä (Nuorisotutkimusseura).

Laurea-ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka tukee Tenhon taiteilijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamista taiteen ja sosiaalialan rajapinnoilla.

Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin avulla nuoret saavat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Kolmevuotisen Tenhon rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

‹ Takaisin listaukseen