Julkaistu: 7.9.2017

Nuori löytää suunnan Sirkus Magentan ja Ohjaamon työparimallissa

Tenhossa helsinkiläisnuoret ovat osallistuneet Sirkus Magentan ja Helsingin Ohjaamon yhteistyössä järjestämiin sirkustyöpajoihin, joissa nuoret ovat kokeilleet uusia asioita eri sirkuslajien, kuten jongleerauksen tai akrobatian parissa. Kirjoitus aloittaa juttusarjan, jossa esitellään viimeistä toimintavuottaan käynnissä olevan Tenhon onnistumisia ja hyviä käytäntöjä.

Ohjaamon kanssa toteutetuissa työpajoissa on tehty erityisen hyvää yhteistyötä kunnan ja taiteilijaorganisaation välillä. Sirkus Magentan ohjaamissa 10 viikon kestoisissa, osallistujan vapaaehtoisuuteen pohjaavissa työpajoissa on ollut mukana Helsingin Ohjaamon työntekijä tukemassa nuoren osallistumista sekä suunnittelemassa nuorten jatkopolkua toimintaan osallistumisen jälkeen.

Vahvistuneiden taitojen avulla jatkopolun löytäminen toteutuu Tenhossa kokeillussa taiteilijaohjaajan ja nuorisotyöntekijän välisessä työparimallissa erinomaisesti. Nuoret asettivat ennen ryhmän toimintaan osallistumista tavoitteet itselleen, ja lähes jokainen osallistuja saavutti itselleen asettamansa tavoitteet.

Ohjaamon työntekijä auttaa jatkopolun rakentamisessa

Jokaisen osallistujan kanssa tehtiin suunnitelma siitä, mihin hän suuntaa toimintaan osallistumisen jälkeen. Ohjaamon työntekijän osaamista hyödynnettiin myös toiminnan sisään rakennetuissa hetkissä, jolloin nuoret pystyivät keskittymään omien asioidensa käsittelyyn sirkustoiminnan lisäksi.

Nuorten palautteesta käy ilmi, että Tenhon sirkustoimintaan osallistuminen on opettanut ryhmässä olemista ja sosiaalisia taitoja, rohkaissut kokeilemaan uusia asioita ja ylittämään pelkoja sekä avannut sitä, mitä elämässä haluaa tehdä. Erityisen tärkeänä nuoret ovat nähneet yhdessä tekemisen ja uudet sosiaaliset kontaktit, sekä kasvaneen uskalluksen olla oma itsensä. Nuoret havaitsivat myös keskittymisen parantuneen ja läsnäolon taidon löytyneen toiminnassa mukana ollessaan. Kaikki nämä kokemukset vahvistavat nuoren polkua kohti työelämää tai opintoja.

Sirkus Magentan sosiaalisen sirkuksen toiminnassa käsitellään erilaisia nuorten omiin elämäntilanteisiin liittyviä teemoja niin sanallisesti kuin sirkuksenkin avulla. Pitkäkestoisemmassa ryhmätoiminnassa painotetaan yhdessä olemisen ja yhdessä tekemisen tärkeyttä. Yhteisten lämmittelyjen ja leikkien kautta osallistujat ottavat kuin huomaamatta kontaktia toisiinsa ja rakentavat sitä kautta luottamusta itseensä ja muihin.

Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin avulla nuoret saavat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa. Kolmevuotisen Tenhon rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa rahoitusta hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

‹ Takaisin listaukseen