Julkaistu: 15.5.2017

Nuoret hehkumaan uudessa Glow’ssa

– Myrskyn kokemuksista entistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa työtä

Lasten ja nuorten säätiö käynnistää uuden Glow-toiminnan vuoden 2017 aikana. Glow tarkoittaa nuorten tarpeisiin räätälöityä toimintaa luovin ja toiminnallisin menetelmin. Sen taustalla on säätiön kokemukset Myrsky-projekteista, niiden toimintaperiaatteista ja eri elämäntilanteissa olevia nuoria kunnioittavasta työstä. Viimeiset Myrskyn nimissä toimivat projektit päättyvät tämän vuoden aikana, eikä uusia Myrsky-hakuja enää järjestetä.

Glow’ssa lähtökohtana on nuorista havaittu tai nuorten ryhmästä noussut tarve. Nuorten kanssa työskentelevä taho tekee aloitteen, jonka pohjalta säätiö saattaa nuoret, luovien ja toiminnallisten menetelmien osaajat sekä toiminnan tukijat yhteen. Glow’ssa sekä nuorten kanssa toimivat, luovien ja toiminnallisten menetelmien osaajat että nuoret itse osallistuvat toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin.

Projekteissa käsitellään omasta elämästä nousevia teemoja yhdessä muiden kanssa ja opitaan näkemään maailmaa uusien näkökulmien kautta. Nuori saa rohkeutta olla oma itsensä ja seistä omien valintojensa takana. Prosessin aikana nuori oppii asettamaan tavoitteita ja sitoutuu niiden saavuttamiseen sekä yksilönä että osana ryhmää. Nuori löytää ympärilleen yhteisön, jossa hän kokee olonsa merkitykselliseksi, ja hänen on helpompi löytää merkityksiä muiltakin elämänalueilta.

Luovien ja toiminnallisten menetelmien ammattilaisista kootaan osaajapankki, jonka toimijat tuntevat Lasten ja nuorten säätiön tavoitteet ja Myrskystä kootut hyvät käytännöt. Osaajapankki koostuu säätiön kanssa jo yhteistyötä tehneistä taiteilijaohjaajista ja uusista ohjaajista, jotka käyvät säätiön järjestämän perehdytyskoulutuksen.

Moniammatillinen yhteistyö on Glow’n ytimessä. Glow-ohjaaja tekee projektista riippuen yhteistyötä nuorisotyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja erilaisten viranomaisten kanssa. Toiminnan tueksi etsitään paikallisia yrityksiä tukijoiksi ja rakentamaan nuorille jatkopolkuja, joiden kautta nuoren osallistuminen yhteiskuntaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin on helpompaa.

Glow’ssa hakijatahona toimii nuorten parissa työskentelevä tai nuoria edustava yhteisö, työntekijä tai organisaatio tai nuori itse. Hakija sitoutuu projektiin rahoituksen omavastuuosuudella, joka voi olla esimerkiksi projektin tueksi nimetyn työntekijän työaikaa. Lasten ja nuorten säätiö koordinoi projekteja ja vastaa Glow-ohjaajien palkkauksesta. Toteutamme ensimmäisen Glow-projektien pilottihaun elo-syyskuun aikana. Lisätietoja Glow’n etenemisestä saat tilaamalla Myrskyn uutiskirjeen. Myrskyn uutiskirje uudistuu alkusyksystä kantamaan Glow’n nimeä.

Perinteinen Myrsky-rahoitus tulee Glow’n myötä tiensä päähän. Vuosien 2011–2016 aikana Myrsky-tukea on saanut 160 projektia, joihin on osallistunut neljä tuhatta nuorta ja lukuisia taiteilijoita. Taidelähtöiset menetelmät ovat mahdollistaneet sellaisen luovan, inspiroivan ja nuorten omat lähtökohdat huomioon ottavan ympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään toimimalla yhdessä toisten nuorten kanssa. Myrskystä saadut kokemukset ovat auttaneet meitä kehittämään entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa toimintaa, jota voimme toteuttaa uudessa Glow’ssa.

Lisätietoja Glow’sta antaa kehittämispäällikkö Anna Jussilainen, p. 050 3207273, anna.jussilainen@nuori.fi.

‹ Takaisin listaukseen