Julkaistu: 14.11.2016

Mitä erityistä taiteessa on elämäntaitojen vahvistajana?

Tenhon opiskelijaseminaari käynnistyi Ira Stillerin ja Fanny Vilmilän yhteispuheenvuorolla. Stiller ja Vilmilä herättelivät osallistujien ajatuksia esittämällä muutamia kysymyksiä virikkeeksi seminaaripäiville. Kysymys, joka itselleni jäi erityisesti mieleen oli kysymys taiteesta. Mikä on nimenomaan taiteessa erityistä verrattuna muihin toiminnallisiin ryhmiin? Miksi Tenho tekee työtä, jossa nuoret vahvistavat elämäntaitojaan taiteen keinoin?

Tenhon opiskelijaseminaareissa toteutetaan erityisesti yhtä Tenhon tavoitteista. Tavoitteena on levittää luovia ja toiminnallisia menetelmiä ja niiden käyttöä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa. Seminaarin ensimmäisen päivän iltapäivänä kuuntelin osallistujien keskustelua siitä, onko opitusta hyötyä omaan työskentelyyn. Keskusteluiden perusteella opituista metodeista oli hyötyä omaan työskentelyyn – myös muissa kohderyhmissä kuin nuorten keskuudesta. Tietysti soraääniäkin oli: kaikkiin kohderyhmiin ja kaikkiin työympäristöihin työpajojen oppien soveltaminen ei tuntunut helpolta. Soveltuuko tämä menetelmä kokonaisuudessaan lyhyisiin viikottaisiin kohtaamisiin? Onko tätä mahdollista hyödyntää aikuisryhmissä?

Jos toiminta on jo valmiiksi tietyssä mallissa toimia, rajattua tavoitteiltaan, ajaltaan tai toimintatavoitteiltaan, voi olla haastavaa ottaa tiettyjä menetelmiä ja toimintamalleja suoraan toimintaan mukaan. Näin voi olla jo pitkälle vakiintuneissa toimintamalleissa esimerkiksi päihde- tai mielenterveystyössä.

Yhteistyö onnistuu ymmärryksen ja motivaation ansiosta

Toisen seminaaripäivän aamuna Sirkus Magenta ja Vamos esittelivät vuosia kestänyttä yhteistyötään. Tenhossa Magentan tekemän työn ja Vamoksen toiminnan tavoitteet ovat yhtenevät, joten toiminnan ja menetelmien upottaminen luontevaksi osaksi rakenteita on mennyt sujuvasti. Yhteistyölle on ollut halua kummankin puolelta, ja kummankin yhteisön kehittymisen vaiheessa on ollut otollinen sauma tehdä yhteistyötä.

Taidepohjaisten ja luovuutta aktivoivien toimintamallien saaminen osaksi valmiita rakenteita nuoriso-, sosiaali- ja terveysalalla vaatii siis motivoituneita yhteistyökumppaneita, ja usein motivaatio vaatii ymmärrystä sisällöistä. Jos seminaariin osallistuneiden opiskelijoiden ja ammattilaisten nykyisillä tai tulevilla työpaikoilla on työntekijöitä, jotka ymmärtävät taiteen mahdollisuudet elämäntaitojen vahvistamisessa, on kynnys ottaa askel kohti taiteen tekemistä matalampi. Samoin myös taiteilijalle on arvokasta ymmärtää sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää ja sen erityispiirteitä. Yhteistyöväylien löytäminen helpottuu.

Sirkus Magentan ohjaaja Leo Kaipiainen nosti esiin sen, että kaikki ei sovi kaikille, ei myöskään taide. Kaikkien osallistujien ei tarvitse tykätä sirkuksesta, teatterista, elokuvasta tai muista taiteenlajeista. Ajatus tuo minut takaisin aamulla esitettyyn kysymykseen: mitä erityistä taiteessa on, mitä muissa toiminnallisissa menetelmissä ei ole?

Taide ja luovat menetelmät vahvistumisen paikkana

Itse uskon, että luottamuksellisessa ympäristössä yhdessä tekemällä, omaa osaamistaan ja tunteitaan reflektoimalla ja taiteellisia ilmaisun väyliä kokeilemalla nuori voi löytää varmuttaa elämään, omiin valintoihinsa ja sosiaalisiin tilanteisiin. Taide ja luovat menetelmät tarjoavat sille mahdollisuuden. Kysymykseen taiteen erityisyydestä en osaa vastata, mutta näihin asioihin uskon.

Sen uskon kautta olen myös tehnyt valinnan rakentaa ja toimia yhteistyössä, luoda soveltavia toimintamalleja sinne, missä niitä ei ole ja tuoda luovaa toimintaa mukaan eri yhteyksiin ja kohderyhmille – tällä hetkellä esimerkiksi omaan toimistoympäristööni. Jos yksikin nuori voi kohdata sirkuksessa muita ihmisiä, vaikka pelkäisi muuten sosiaalisia tilantetia, tai jos nuoren, asiakkaan, osallistujan tai ihmisen elämäntaidot vahvistuvat taiteen parissa, ei kysymykseen välttämättä tarvitsekaan vastausta.

Kirjoittaja, Tenhon ja Myrskyn projektikoordinaattori Tuomas Tirkkonen, on teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka haluaa aktivoida luovuutta myös toimistopöydän äärellä.

‹ Takaisin listaukseen