Julkaistu: 17.10.2016

Tenho on onnistunut tukemaan nuorten elämäntaitoja

Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret ovat osallistuneet elokuva-, sirkus- ja teatteritoimintaan nyt vuoden ajan. Mukana on ollut kuusi kuntaa eri puolilta Suomea, yli sata nuorta ja runsaat parikymmentä taiteen ja nuorisoalan ammattilaista.

Positiivinen ja arvostava kohtaaminen vahvistaa itseluottamusta

Onko nuorille löydetty sellaisia uusia voimavaroja, joilla elämään löytyy uudenlaista aktiivisuutta ja näköaloja? Haastattelimme taiteilijaohjaajia ja muutamia kuntakumppaneita ensimmäisen vuoden päätteeksi. Haastatellut kertoivat omia havaintojaan siitä, onko toiminnan tavoitteita saavutettu.

Tenhon taiteilijaohjaajat kokivat vuoden olleen antoisa ja samalla haastava. Nuorten tilanteet ovat vaihtelevia, monilla nuorista on elämässään useita erilaisia haasteita. Yhtä viisasten kiveä ei ongelmien ratkaisuun ole löydettävissä.

Onnistumisia on kuitenkin tullut paljon. Ohjaajat kokivat, että luova tekeminen turvallisessa ryhmässä, ohjaajien antama positiivinen palaute ja nuorten arvostus on mahdollistanut nuorille paljon onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta vahvistanut nuorten heiveröistä itseluottamusta tärkeällä tavalla. Toiminnassa nuoret ovat kokeneet voivansa olla oma itsensä muiden kanssa, ilman oikeaa ja väärää, ja se on ollut monelle nuorelle vapauttavaa.

Ohjaajat siis kokivat, että elämäntaitojen vahvistumiseen toiminta on vaikuttanut tärkeällä tavalla. Myös oman osaamisensa vahvistumisen osalta he olivat positiivisia. Moni toi esiin, että oma kyky tukea ja kohdata nuoria, ja ymmärtää nuorten hyvin erilaisia tilanteita on kasvanut. Ohjaajat ovat oppineet luottamaan siihen, että voivat todella tarjota nuorille tukea.

Jatkopolut jäävät taiteilijaohjaajalta piiloon

Kukaan taiteilijaohjaajista ei kokenut, että pystyisi suoranaisesti omassa työssään edistämään tavoitetta auttaa nuoria konkreettisen työ- tai opiskelupaikan saamisessa. Sen sijaan toiminnan koettiin vievän nuorta tätä tavoitetta kohti monin eri tavoin. Oman suunnan löytymistä edisti taiteilijaohjaajien mukaan muun muassa nuorten itsetunnon ja rohkeuden vahvistuminen, sitoutumista vaativaan toimintaan tottuminen ja työ- ja toimintakyvyn lisääntyminen.

Todellisuudessa toiminta on kuitenkin auttanut nuoria myös konkreettisesti eteenpäin, nämä tiedot vaan jäävät usein taiteilijaohjaajilta piiloon. Kuntien kumppanit toivat esiin paljon toiveikkaamman kuvan hankkeen tuloksista jatkopolkujen rakentamisen osalta. Yhtenä esimerkkinä haastattelussa tuli esiin nuori, jonka voimavarat olivat vahvistuneet Tenhon toiminnassa niin paljon, että nuori perui hänelle jo annetun eläkepäätöksen ja siirtyi sen sijaan tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Nuorten elämäntaitojen ja voimavarojen vahvistuminen johtaa siis myös konkreettisiin uusiin polkuihin kohti aktiivisempaa elämää.

Kirjoittaja Riikka Åstrand on Lasten ja nuorten säätiön kotimaan toiminnan päällikkö. Tenhossa hän vastaa toiminnan arvioinnista.

‹ Takaisin listaukseen