Julkaistu: 22.6.2016

Tenholla eteenpäin!

Lasten ja nuorten säätiön Tenhossa  ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret tekevät taidetta kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Elokuvan, sirkuksen ja teatterin työpajoissa nuoret tutustuvat itseensä, oppivat toimimaan muiden ihmisten kanssa, asettavat itselleen tavoitteita ja sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Näin nuoret saavat työkaluja, joiden avulla opintoihin tai työelämään siirtyminen on helpompaa.

Tenho-toiminta käynnistyi viime syksynä, ja nyt ensimmäisen toimintakauden päättyessä hyvä hetki summata mitä kaikkea vuoden aikana on tapahtunut. Tässä tärkeimmät toimenpiteemme:

  • Tenho tavoitti yli 200 nuorta eri puolilla Suomea.
  • Työpajoissa nuoret ovat vahvistaneet elämäntaitojaan ja tehneet alusta loppuun asti teatteri- ja sirkusesityksiä sekä elokuvia.
  • Järjestimme osatoteuttajille kaksi verkkoluentoa ja kolmet kehittämispäivät, joilla olemme yhdessä vieneet eteenpäin Tenhon yhteisiä asioita.
  • Tenhon taiteilijaohjaajat ovat kohdanneet nuorten lisäksi kuntatyöntekijöitä, järjestäneet heille koulutuksia taidetoiminnasta ja luoneet paikallisesti toimivia yhteistyömalleja.
  • Palautekeskusteluissa ja kauden päättäjäiskeskusteluissa on koottu käytössä olleita malleja, onnistumisia ja kehittämisen pisteitä. Näiden pohjalta kootaan hyvistä käytänteistä opas Tenhon kaltaista toimintaa suunnitteleville ja toteuttaville.
  • Toiminnassa mukana olleet nuoret ovat saaneet äänensä kuuluviin toiminnan kehittämisessä. Tenhon ohjausryhmässä on jokaisella kerralla ollut paikalla osallistujaedustus, kuten myös kauden päättäjäiskeskusteluissa.
  • Tenhosta on tehty myös kolme opinnäytetyötä.

Tästä on hyvä ponnistaa kohti toista toimintakautta!

https://www.nuori.fi/toiminta/tenho/

Tenho toteutetaan viiden taideorganisaation, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Nuorisotutkimusseuran kanssa yhdessä. Oulun tähtisirkus, Pirkanmaan elokuvakeskus, Sirkus Magenta, Vaara-kollektiivi ja Varkauden teatteri tekevät yhteistyötä Helsingin, Kajaanin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Varkauden kuntien sekä Kainuun soten ja Kainuun liiton kanssa. Kolmevuotisen Tenhon rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomessa hallinnoiva viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

‹ Takaisin listaukseen