Julkaistu: 25.2.2016

Haastattelussa: Kitty

Kuvassa Kitty oikealla, Riikka vasemmalla.

Lasten ja nuorten säätiön työyhteisössä on ollut viime kuukausien aikana upeita nuoria vahvistuksia, Kitty ja Riikka. Päätimme kysyä heiltä mitä mieltä he ovat näkemästään ja kokemastaan ja millaisia ohjeita heillä olisi annettavana niin nuoria palkkaville työyhteisöille, kuin nuorille työntekijöille. Tässä Kittyn haastattelu. Riikan haastattelun löydät täältä.

Kuka olet?

Kitty Norros, valmistun ensi vuonna kulttuurituottajaksi. Olen energinen ja puhelias luonteeltani. Tämän lisäksi minussa on luova ja idearikas puoli, minulla on nuoresta asti ollut monta harrastusta ja olen myös päässyt itse ohjaamaan nuoria eri työpajoissa. Tykkään seistä lavalla ja puhua ihmisten edessä, harrastuksiini kuuluu laulaminen ja räppääminen.

Miten tulit työharjoitteluun Lasten ja nuorten säätiöön?

Olen osallistunut Myrsky-projektiin ja tätä kautta tutustunut Lasten ja nuorten säätiöön. Minusta on tärkeää että nuorten hyvinvoinnin eteen tehdään töitä, ja olen innoissani siitä että saan työskennellä sellaiselle taholle joka mahdollisti minunkin osallistumisen elämää mullistavaan projektiin.

Millaisia työtehtäviä ja vastuita sinulla on ollut?

Olen ollut mukana eri palavereissa ja saanut nähdä millä tavalla työyhteisö toimii, sekä harjoitellut työelämän taitoja, kuten tarjouspyyntöjen ja palaverikutsujen kirjoittamista. Olen ollut mukana tulevan tapahtuman suunnitteluvaiheessa ja olen saanut tuoda esiin nuorten näkökulmaa asioihin sekä omaa osaamistani kuten idearikkauttani, sosiaalisen median tuntemusta, taustaani työpajojen vetäjänä sekä tapahtumatuotannon osaamista.

Olit mukana toteuttamassa Nuoret näkyviksi! -tilaisuutta Musiikkitalolla. Miten arvioit tilaisuuden onnistumista? Millaisia muita ajatuksia tilaisuus sinussa herätti?

Tilaisuus vahvisti intoani työskennellä Lasten ja nuorten säätiöllä, ja antoi henkilökohtaisemman näkemyksen säätiön työn tärkeydestä. Olen itse osallistunut Myrsky-projektiin nuorempana ja olen hyvin iloinen siitä, että olen saanut mahdollisuuden työskennellä sillä taholla joka mahdollistaa näitä toimintoja. Sain tilaisuuden myös pohtia millä tavalla olen muuttunut siitä kun kuusi vuotta sitten osallistuin Myrsky-projektiin.

Millaisia vinkkejä haluaisit antaa työnantajalle ja työyhteisölle: mitä sinun mielestäsi pitäisi huomioida, kun nuori työntekijä saapuu työyhteisöön?

Minusta on tärkeää että nuorta ohjataan työssä ja että hänellä on tunne siitä, että häntä arvostetaan työyhteisön jäsenenä. Työyhteisöllä on myös oiva tilaisuus vahvistaa nuorten itsetuntoa ja positiivisen palautteen antaminen on äärimmäisen tärkeää nuoren työidentiteetin muodostamisessa.

Monet nuoret työntekijät eivät välttämättä ole tietoisia ”kirjoittamattomista säännöistä”, siitä miten tietyissä tilanteissa toimitaan, ja on hyvä tuoda näitä esille jo ennen kuin virheitä on sattunut. On myös tärkeää muistaa, että työharjoittelussa oleva nuori ei ole vain ilmaista työvoimaa. On tärkeää että hän saa tehdä virheitä ja niistä keskustellaan rakentavasti, eikä niin että nuorta syytetään hänen virheistään.

Entä millaisia vinkkejä haluaisit antaa nuorelle työntekijälle itselleen?

Kartoita omat vahvuutesi ja tuo niitä esiin työyhteisössä. Voit myös rohkeasti kertoa mitä asioita työstät tai jos sinulla on ollut vaikeuksia, jotta työnantajasi pystyy ottamaan nämä asiat huomioon. Esimerkiksi jos kehität kykyäsi vastaanottaa palautetta, voitte sopia työnantajasi kanssa kuukausittaiset kehityskeskustelut, niin palautteen vastaanottamiseen ei tule niin suuri kynnys.

‹ Takaisin listaukseen