Julkaistu: 18.11.2015

Tämä on nyt Nuori.fi, tervetuloa!

Säätiömme strategiauudistus on valmis, ja se näkyy myös uudistuneena ilmeenä näillä kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Päivitimme melkein kaiken: vision, mission, arvot, nimen, kotisivut. Muutos ei ole niin suuri, kuin miltä kuulostaa. Työn ja osaamisen ydin säilyy kaikessa toiminnassa punaisena lankana jatkossakin: vahvistamme nuorten elämäntaitoja luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä lähellä ja kaukana, verkostoituen ja tuoden yhteen nuorten hyvinvoinnista vastuuta kantavat ihmiset ja yhteisöt.

Strategian uudistamiseen meitä kannusti voimakkaasti muuttuva maailma ja nuorten osallisuus sen tulevaisuuden rakentajina. Epävakaina aikoina säätiön työn tavoite on entistä tärkeämpi. Haluamme haastaa itseämme: miten vastaamme nuorten tarpeisiin ja tuomme esiin nuorten ääntä ja nuoriin liittyviä kysymyksiä, miten voimme entistä paremmin toimia sillanrakentaja eri toimijoiden kesken, miten voimme kertoa työmme vaikutuksista selkeämmin ja miten voimme varmistaa toiminnalle riittävät resurssit.

Visiomme vuoteen 2020 on: Jokaiselle on paikka. Nuorten ekososiaalinen sivistys ja pääoma ovat kasvava aktiivinen voimavara kestävälle kehitykselle lähiyhteisöissä ja globaalisti.

Vision toteutumisen haluamme näkyvän nuorten elämässä siten, että yhä useampi nuori niin Suomessa kuin kehittyvissä maissa voi hyvin, osaa ja kykenee käyttämään hyväkseen oman potentiaalinsa ja löytää oman, aktiivisen paikkansa yhteisöissä. Nuorten elämäntaidot ovat vahvistuneet, mikä näkyy vahvana itsetuntemuksena ja itsetuntona sekä realistisena minäkuvana ja myönteisinä työllisyyslukuina. Nuorilla on tavoitteita ja he näkevät tulevaisuutensa mielekkäänä.

Uudet arvomme ovat: avoimuus – rohkeus – luovuus – kunnioitus – aitous. Ne luovat perustan työllemme ja ne haluamme kumppaneittemme kanssa mieluusti jakaa.

Ja se nimi: Suomen lasten ja nuorten säätiö muuttuu sääntöuudistuksen muodollisuuksien jälkeen Lasten ja nuorten säätiöksi. Harjoittelemme nimen käyttöä jo uusissa materiaaleissamme. Säätiön lyhyemmän nimen kanssa käytämme aktiivisesti verkkosivujemme osoitetta Nuori.fi, jotta entistä useampi löytäisi meidät.

Tutustu tästä vuoden 2016 toimintasuunnitelmaamme (pdf).

Strategiaprosessin aikana olemme saaneet kullanarvoista asiantuntija-apua säätiömme luottamushenkilöiltä. Uuden visuaalisen identiteetin on suunnitellut markkinointitoimisto SEK & Grey ja kotisivuston rakentanut Into-Digital.

Eri alojen huippuosaajia on yhdistänyt yhteinen halu tehdä hyvää nuorten paremman elämän puolesta. Haluamme esittää lämpimät kiitokset kaikille meitä tässä työssä auttaneille!

 

Jokainen kaipaa tunnustusta ja merkityksen elämälleen. Etenkin elämän vaikeissa tilanteissa olevilla nuorilla nämä voivat olla hukassa. 

Lasten ja nuorten säätiö auttaa nuoria löytämään paikkansa ja saavuttamaan potentiaalinsa. Näin he voivat saada syyn, tarkoituksen ja keinot osallistua yhteisöönsä. Sillä vain yhteiskunta, jonka myös tulevat sukupolvet kokevat omakseen, voi voida hyvin. 

Jokaiselle on oma paikka.

#nuori #elämäntaidot #globaaliymmärrys

‹ Takaisin listaukseen