Julkaistu: 17.11.2015

#globaaliymmärrys

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet YK:lta

Suomi YK:n jäsenmaana on allekirjoittanut viime syyskuussa uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman, jotka vaikuttavat arkeemme monella tavalla vuoteen 2030 asti. Tavoitteiden valmisteluun osallistui internetin välityksellä huimat 1,4 miljoonaa ihmistä sekä useita asiantuntijaryhmiä.

Tavoitteet tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen kaikilla osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta. Lähtökohtana on tukea sellaista kehitystä ja kasvua, jossa nykyhetken tarpeet tyydytetään ilman, että viedään tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta samaan. YK:n jäsenmaana myös Suomi on sitoutunut arvioimaan toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta.

Suomen sitoumukset koskettavat luonnollisesti Lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Työtämme lähellä ovat erityisesti tavoitteet, jotka liittyvät eriarvoisuuden vähentämiseen ja nuorten ymmärryksen vahvistamiseen kestävän kehityksen merkityksestä. Kehitysyhteistyötoiminnassamme Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa työmme on kiinteästi sidoksissa köyhyyden poistamiseen sen kaikissa muodoissa, laadukkaaseen koulutukseen ja oppimismahdollisuuksiin, sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamiseen ja ihmisarvoisen työn turvaamiseen.

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista.

Lapsen oikeuksen päivä 20.11.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Suomessa se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita.

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään perjantaina 20.11.2015. Päivän teema on tänä vuonna lapsiperheiden köyhyys. Osoitteessa www.lapsenoikeudet.fi  voi allekirjoittaa vetoomuksen paremman lapsuuden puolesta.

YK täyttää tänä vuonna 70 vuotta

YK:n peruskirja, joka määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat, astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Lauantaina 24. lokakuuta juhlittiinkin YK:n syntymäpäivää.

YK:n tavoitteena on luoda maailma, jossa ihmiset elävät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Maailmanlaajuisena valtioiden yhteistyöjärjestönä YK vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen ihmisen elämään.

‹ Takaisin listaukseen