Julkaistu: 3.9.2015

Ajan hermolla: elämäntaidot

Sitrassa järjestettiin tällä viikolla keskustelutilaisuus koulumaailman ajankohtaisista hyvinvointiaiheista ja nuorten elämäntaitojen merkityksestä. Tilaisuudessa esiteltiin myös Koulun terveyskirjastoa, joka tarjoaa yläkoulun opettajille sekä lasten ja nuorten vanhemmille keinoja opettaa koululaisille tärkeitä elämänhallinta- ja terveystaitoja. Lisäksi palvelussa on esimerkiksi Koulun terveyskone, jolla oppilaat voivat itse testata omaa terveydentilaansa ja elintapojaan.

Hyvät elämäntaidot ovat yhä tärkeämpiä alati monimutkaistuvassa maailmassa. Ajan henki heijastuu myös opiskelu- ja työelämään, jotka korostavat jatkuvan uuden oppimisen ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen merkitystä. Mutta jos ei osaa selviytyä itsensä kanssa, on vaikea selviytyä muidenkaan kanssa.

Nuorelle omien vahvuuksien löytäminen, luottamuksen syntyminen omiin kykyihin ja tulevaisuuden mahdollisuuksien oivaltaminen ovat olennaisia virstanpylväitä erityisesti ammatinvalinnassa. Sosiaaliset taidot, rohkeus osallistua ja usko itseen auttavat pärjäämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista. Näitä taitoja tarvitaan luonnollisesti myös työelämässä.

Suomen lasten ja nuorten säätiö on järjestänyt tunnettujen henkilöiden elämäntaitoluentoja kouluihin jo useiden vuosien ajan. Yksi kouluvierailuja tehneistä on kansanedustaja, näyttelijä Jani Toivola, joka kuvailee kokemuksiaan:

”Olen kiertänyt yli kahdessasadassa peruskoulussa ympäri Suomea sekä lukuisissa suomalaisissa yrityksissä kouluttajana, puhujana ja kansanedustajana. Yleisin kohtaamani ongelma, jonka kanssa kaikenikäiset ihmiset kamppailevat, on kykenemättömyys ilmaista itseään. Ihmisillä on valtavasti erilaisia lahjoja, taitoja, tietoa ja raakaa osaamista, mutta heillä ei ole riittäviä välineitä viestiä taidoistaan ja saada itsestään irti täyttä potentiaalia. Toisinaan osaaminen tukahtuu pahoinvoivassa työyhteisössä, jossa vuorovaikutustaidot ovat hukassa. Viestinnän puute johtaa väärinymmärryksiin, eri ihmisten vahvuuksien sivuuttamiseen ja ammatti-identiteetin tyydyttämättömyyteen. Viestintä, kommunikaatio, asiakaspalvelu ja verkostot ovat kaiken yritystoiminnan, kasvun ja kehityksen ytimessä.”

Ote on Jani Toivolan Suomalaiset tarvitsevat vuorovaikutustaitoja -kirjoituksesta, joka on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituspalstalla 9.8.2013.

 

‹ Takaisin listaukseen