Julkaistu: 5.3.2015

Tunnistetaanko nuorten syrjäytymisen syvimmät syyt?

Nuorisotakuun on toivottu kiskovan nuoret takaisin kiinni työelämään ja pois syrjäytymisen kierteestä (mm. HS 2.3.2015). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Nuorisotutkimusverkosto julkistivat äskettäin Nuoret luukulla -tutkimuksen, jossa on pureuduttu nuorten asemaan palvelurakenteiden asiakkaina. Tutkimus osoitti, että palvelut vastaavat hankalimmassa asemassa olevien nuorten tarpeisiin heikoimmin. Työ- tai koulutuspaikastakaan ei ole hyötyä, jos nuorella ei ole voimavaroja pysyä siellä.

Nuoren alentunut toimintakyky ja passiivinen elämänasenne ovat yhteydessä heikkoihin elämäntaitoihin. Tällöin nuoren itsetuntemus voi olla hyvin heikko, sosiaaliset tilanteet aiheuttavat ahdistusta ja luottamus itseen puuttuu kokonaan. Pelkästään omien asioiden hoitaminen puhumalla voi olla mahdotonta. Syvien elämäntaitojen heikkous voi olla siksi sekä syrjäytymisen syy, että tukipalvelujen saamisen este.

Henkilöllä, jonka nuori kohtaa apua tarvitessaan, tulisi olla valmiudet tunnistaa elämäntaitojen heikkoudet. Nykyisestä julkisesta palvelurakenteesta puuttuu paikka, jossa elämäntaitoja voi harjoitella toiminnallisten keinojen kautta, pysyvän ja turvallisen yhteisön tukemana. Sosiaalinen vahvistuminen antaisi nuorelle edellytyksiä sitoutua myöhemmin pitkäjänteiseen, tuottavaan tekemiseen.

Hyviä, nuorten syvimpiäkin tarpeita kohtaavia palveluja on jo kehitetty mm. järjestöissä ja yhteistyönä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Nyt tarvitaan viisautta ja osaamista nostaa näitä toimivia malleja valtavirtaan, osaksi palvelurakennetta.

Nuorilla on vahva tarve saada äänensä kuuluviin ja päästä elämässä eteenpäin. Tämän mahdollistaminen tulisi turvata jokaisessa elämänvaiheessa. Jos voimavarat suunnataan väärin ja syrjäytymisen syvimpiä syitä ei tunnisteta, tuloksia ei synny.

Riikka Åstrand
Kotimaan toiminnan päällikkö
Suomen lasten ja nuorten säätiö

‹ Takaisin listaukseen