Zest - elämäntaitoja etsimässä

Zest-ohjelma tukee oppilaitosten kasvatustyötä ja antaa uusia välineitä elämäntaitokasvatukseen. Ohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuden elämätaitojen, luovuuden ja lahjakkuuden kehittämiseen.

Zest käynnistettiin Nokian tuella vuonna 2003. Veritas Eläkevakuutus tuli mukaan rahoittajaksi vuonna 2006. Nokia ja Veritas Eläkevakuutus toimivat Zestin rahoittajina vuoden 2012 loppuun saakka. Plusterveys Oy on rahoittanut vuodesta 2011 saakka Zestin 10.- ja ammattistarttiluokkatoimintaa.

Etsimme parhaillaan Zestille uusia yhteistyökumppaneita. Maksuttomia kouluvierailuja emme pysty tällä hetkellä tarjoamaan. Zest-ohjelmatoimintaa toteutetaan syksyllä 2013 Taidot elämään -hankeen puitteissa pääkaupunkiseudulla ja Satakunnassa. Lisätietoa vierailutilanteesta ja Taidot elämään -hankkeesta: tai p. 040 826 9121

Tutustu Zestin vuodet 2003-2012 raporttiin tästä.

veritas

   PlusTerveys

Asiantuntijoina toimivat professori Kari Uusikylä ja valmentaja Ari Tammivaara sekä asiantuntijaryhmä.

Zest-ohjelman tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilaita

 • tunnistamaan erilaisia lahjakkuuden lajeja itsessä ja muissa ihmisissä
 • luomaan myönteistä ja realistista kuvaa itsestään
 • löytämään halukkuutta omien lahjojen kehittämiseen
 • ymmärtämään, että jokaisella on oikeus kehittää itseään
 • tuntemaan vastuunsa muiden ihmisten hyvinvoinnista
 • kehittämään omia sosiaalisia taitojaan.

Zest-tiimiläiset kiertävät kouluissa

Vuosien 2003-2012 aikana Zest-ohjelmassa toteutettiin 7.-9.-luokkalaisille tarkoitettua kouluvierailuja. Yläkouluja kiersivät vät kahdeksan omalla urallaan menestynyttä suomalaista, jotka kertoivat nuorille omien persoonallisten kokemustensa pohjalta, kuinka jokainen voi toteuttaa Zestin tavoitteita omassa elämässään.

Tiimiläisinä ovat toimineet:

 • Veikka Gustafsson
 • Samppa Lajunen
 • Tommy Lindgren
 • Tiia Piili
 • Jani Toivola
 • Pamela Tola ja
 • Eva Walhström.

Vuosina 2011-2013 Zestissä on toteutettu itseilmaisuun keskittyviä työpajoja 10.- ja ammattistarttiluokissa.Vierailu koostuu tiimiläisen omaan elämäntarinaan pohjatuvasta osuudesta sekä työpajassa, jossa tehdään erilaisia teatteri- ja ilmaisuharjoituksia. Vierailut ja draamaharjoitusten tavoitteena on rohkaista oppilaita vuorovaikutukseen, vahvistaa omaa ilmaisua, heittäytymistä ja itsetuntemusta. Samalla työpaja tähtää luokan ryhmähengen vahvistumiseen.Työpajoja ohjaavat Pamela Tola ja Jani Toivola.

Hyvää palautetta ohjelmalle

Zest-tiimiläiset ovat tehneet yhteensä yli 1500 Zest-vierailua. He ovat tavoittaneet noin 350 000 nuorta koulukäyntiensä aikana.

Zest-ohjelma on saavuttanut suuren suosion sekä opettajien että oppilaiden keskuudessa. Opettajat arvioivat Zest-ohjelman kokonaisuudessaan arvosanalla 9,2 asteikolla 4–10. Ohjelman menestyksestä kertovat myös vuosien aikana tulleet lukuisat yhteydenotot, vierailupyynnöt ja palautteet.

Taidot elämään -hanke

Zest -ohjelmaan kuuluvaTaidot elämään -hanke käynnistyi keväällä 2013. Hankkeessa toteutetaan taidelähtöisiä työpajoja 10.- ja ammattistarttiluokissa. Nuoria lähestytään kolmella tavalla: aluksi innostaen, sen jälkeen syventäen taidetyöskentelyllä ja lopuksi henkilökohtaisesti tukien. Työpajojen toteuttamisesta vastaa joukko ammattitaitoisia taiteilijoita, joilla on pitkä kokemus nuorten parissa työskentelystä. Hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama.

RAY tukee

Lisää tietoa Taidot elämään -hankkeesta täältä tai ottamalla yhteyttä: tai p. 040 826 9121.

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 234