Nuorten taloustaitohanke

Nuorten velkaongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Nuorten perinnässä olevat velat ovat usein suhteellisen pieniä, mutta niiden vaikutus saattaa olla nuoren elämään dramaattinen: Merkintä luottotietorekisterissä voi estää lainan, vuokrasopimuksen tai puhelinliittymän saamisen ja johtaa nuoren syrjäytymiseen opinnoista ja työelämästä.

Danske Bankin Suomessa vuoden 2008 alussa teettämän tutkimuksen mukaan nuorten taloustaidot eivät ole erityisen hyvät. Esimerkiksi 18-19-vuotiaista 53 % ei tiedä, mitä korko tarkoittaa. Suurin osa nuorista pitää pankki- ja talousasioita tärkeänä, mutta vain pieni osa seuraa niitä säännöllisesti. Nuoret hallitsevat talousasioiden retoriikan, mutta niiden syvempi ymmärtäminen ja soveltaminen omaan elämään eivät ole yhtä yksinkertaisia.

Taloustaitohankkeen tarkoituksena on ehkäistä nuorten taloudenpidossa ilmeneviä ongelmia - erityisesti ylivelkaantumista ja maksuhäiriöitä - ja pienentää niiden seurauksena kasvavaa syrjäytymisriskiä. Hankkeessa nuoria innostetaan huolehtimaan omasta taloudestaan ja parannetaan heidän taloustietojaan ja -taitojaan. Samalla pyritään korjaamaan nuorilla esiintyviä epärealistisia käsityksiä nuoruudenajan taloudellisista resursseista.

Taloustaitohanke koostuu kahdesta osasta:

1. Taloustaitoihin liittyvä peli, virtuaalinen oppimisympäristö nuorille.

2. Opetuksen kehittäminen opettajainkoulutuksen kautta.

Asiantuntijayhteistyötä tehdään mm. Kuluttajaviraston, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen kanssa.

Dream On -taloustaitopeli 15-17-vuotiaille

Danske Bank ja Suomen lasten ja nuorten säätiö avasivat keväällä 2013 suomalaisnuorten käyttöön uuden verkkopelin, jossa nuoret voivat testata taloustietojaan ja pohtia erilaisia ratkaisuja ostos- ja säästämistilanteissa.

Danske Bankin kaikkiin Pohjoismaihin tuoman pelin suomalainen sisältö on laadittu yhteistyössä Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa. Näin kysymyksissä ja tehtävissä on voitu huomioida suomalainen toimintaympäristö ja kulttuuri.

Peli on osa Danske Bankin Taloustaito-ohjelmaa, jossa vuodesta 2008 on tuotu lasten ja nuorten sekä heidän kanssa toimivien opettajien ja vanhempien käyttöön monipuolista taloustaitojen opettelussa käytettävää materiaalia.

Peli löytyy osoitteesta www.dreamonthegame.fi

Rahapaja 14.3.2013

Helsingin yliopisto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Suomen lasten ja nuorten säätiö järjestivät 14.3.2013 Rahapaja-tapahtuman, jossa lähes sata opettajaksi opiskelevaa sai ajankohtaista tietoa talous- ja kuluttajakasvatuksesta. Tapahtumalla juhlistettiin Kansainvälistä kuluttajanoikeuksien päivää, jota vietetään vuosittain maaliskuun puolivälissä.

Työpisteissä olivat mukana Kuluttajaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Talous- ja velkaneuvonta, Kuluttajatutkimuskeskus, Marttaliitto, Marthaförbundet, Näkövammaisten keskusliitto, Suomen lasten ja nuorten säätiö, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, Takuu-Säätiö ja Suomen Setlementtiliitto.

Päivän anti on koottu Suomen lasten ja nuorten säätiön julkaisemaan raporttiin:

Rahapaja 2013 - pedagogisia ratkaisuja talouskasvatukseen

Kuluttajuus arjen taitona - pedagogista tarkastelua -seminaari 15.3.2012

Yhteistyössä opettajainkoulutuslaitoksen ja Kuluttajaviraston kanssa järjestettiin 15.3.2012 seminaari opettajaksi opiskeleville nuorille teemalla "Kuluttajuus arjen taitona - pedagogista tarkastelua". Seminaari toimi osana opiskelijoiden oppimistehtävää, jossa rakennetaan kuluttajakasvatuksen oppimispolkua lapsuudesta aina aikuisuuteen.

Seminaarin raportti

Seminaariohjelma

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235