Sata vuotta nuoruutta

SuomiFinland100-tunnus_valkoinen_RGB_16309

Myrsky on mukana Suomen 100-vuotisjuhlinnassa Sata vuotta nuoruutta –teemahaulla. Sata vuotta nuoruutta tukee projekteja, joissa 12-29-vuotiaat nuoret ja ikäihmiset tekevät yhdessä taidetta omista lähtökohdistaan ja omista tarinoistaan käsin taiteen ammattilaisten ohjaamina. Mukana ovat kaikki taiteenalat teatterista, ja kuunnelmista sarjakuvan kautta sirkukseen ja elokuvaan.

Luovan toiminnan ja taiteen avulla nuoren oma identiteetti vahvistuu, itseluottamus kasvaa ja kaikki saavat syviä yhteisöllisyyden kokemuksia. Vanhukset ja nuoret ovat mukana tasavertaisina tekijöinä. Merkittävässä roolissa on nuorten ja ikäihmisten oman äänen ja tarinan esiintuominen taiteellisen toiminnan kautta. Yhdessä löydetään uusi yhteinen tarina, jossa on osa maamme historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Sata vuotta nuoruutta on uudenlainen tapa osallistujille ilmaista tunteita, kertoa oma tarinansa ja saada sekä eletyn elämän että tulevaisuuden mahdollisuuksien ääni kuuluviin. Kymmenet esitykset ja näyttelyt tuovat elämyksiä koko juhlavuoden ajan monille eri yleisöille laajasti eri paikkakunnilla, myös verkon ja median välityksellä.

Sata vuotta nuoruutta -haku järjestettiin keväällä 2016. 

Rahoitettavien projektien perusvaatimukset

Projektin sisältöön liittyvät asiat

 • projekti saavuttaa tukea tarvitsevia nuoria ja yksinäisiä vanhuksia
 • projektin pääasiallisena tavoitteena on nuorten ja ikäihmisten voimaantuminen yhteisen tekemisen ja kohtaamisen kautta
 • nuoret ja ikäihmiset ovat projektissa itse taiteen tekijöinä
 • taideprosessia johtaa yksi tai useampi sitoutunut taiteen ammattilainen
 • projektissa taidetta tehdään nuorten ja ikäihmisten omista lähtökohdista käsin, ei taiteilijavetoisesti
 • yhteisölliset toimintatavat ovat merkittävässä roolissa projektissa
 • projektissa tuotetaan lopputuote, jonka kautta osallistujat tulevat ”näkyviksi” ja heidän omat sekä yhteiset tarinansa kuulluiksi
 • taidetta käytetään innovatiivisesti nuorten ja vanhusten yhteiseen kohtaamiseen

Projektin toteutukseen ja hallintoon liittyvät asiat

 • projektissa toimivat yhteistyötahot on sovittu valmiiksi ennen rahoituksen hakemista
 • tapa, jolla projektiin osallistuvat nuoret ja ikäihmiset saavutetaan, on suunniteltu valmiiksi
 • projekti toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana siten, että projektin lopputuotos (näyttely/esitys tms) toteutuu vuoden 2017 puolella.
 • projekti sitoutuu raportoimaan hankkeesta annettujen ohjeiden mukaisesti
 • projekti sitoutuu toimimaan Myrskyn Suomi 100 vuotta -projektina ja pitämään sitä esillä tiedotuksessaan

Hakijataho voi olla

 • nuorisoalan organisaatio (sekä yksityiset että julkiset toimijat)
 • ikäihmisten parissa toimiva organisaatio (sekä yksityiset että julkiset toimijat)
 • taidealan organisaatio
 • taiteilija tai taiteilijatyöryhmä

Muuta huomioitavaa

Projektituet voivat olla suuruudeltaan 1000 – 10 000 euroa.

Huomioithan että Myrskyn Sata vuotta nuoruutta -teema on mukana Suomen 100-vuotisjuhlinnassa ja sen myötä mukaan valittavien projektien näyttelyt, esitykset, performanssit ja muut taiteelliset ulostulot tulevat näkymään tavallista enemmän myös paikallisessa, valtakunnallisessa ja sosiaalisessa mediassa. Tämän vuoksi projekti mukaan hakiessaan sitoutuu tiedottamaan ja viestimään toiminnastaan ja sen tuotoksista yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiön ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hankkeen kanssa.

Hakemuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa Lasten ja nuorten säätiön Myrskyn projektikoordinaattori Tuomas Tirkkonen, p. 040 705 6472, tuomas.tirkkonen@nuori.fi.

Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse osoitteessa hakemustuki@datalink.fi.