Senegal

nuorifi1300x500_sen_mv2

Uusi suunta elämään yrittäjyydestä

Joka kolmas senegalilainen nuori on joko työtön tai työssä, joka ei tarjoa riittävää toimeentuloa. Jopa yli 90 % työstä tehdään maataloudessa tai epävirallisella sektorilla. Korkeisiin työttömyyslukuihin vaikuttavat monet tekijät, kuten heikko talouskasvu ja investointien määrä, sekä koulutuksen huono laatu. Yli puolella senegalilaisista työnhakijoista on vähäinen koulutustausta ja puutteelliset taidot työelämän vaatimuksiin. Nuoria siirtyy vuosittain työmarkkinoille kymmenkertainen määrä verrattuna syntyvien työpaikkojen määrään.

Työttömyys ja ihmisarvoisen työn puute vaikuttavat raskaasti senegalilaisiin nuoriin, heidän perheisiinsä ja yhteisöihinsä. Köyhyys ja hukkaan heitetty inhimillinen pääoma hidastavat maan kehitystä, aiheuttavat turhautumista ja heikentävät nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Lasten ja nuorten säätiö tukee senegalilaisia nuoria yhdessä paikallisen kumppanijärjestön Synapse Network Centerin kanssa tarjoamalla koulutuksen kuudelle sadalle yrittäjyydestä kiinnostuneelle nuorelle. Koulutus vahvistaa nuorten elämäntaitoja, sekä yrityksen perustamiseen ja kestävään yrittäjyyteen vaadittaviin taitoja. Nuoria kannustetaan sosiaaliseen yrittäjyyteen, jossa yritysideat vastaavat heidän yhteisöjensä tarpeisiin ja edistävät paikallista kestävää kehitystä.

Koulutuksen osana nuoret järjestävät myös yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi he saavat tukea ja mentorointia ammattilaisilta sekä verkostoituvat muiden yrittäjien ja mahdollisten sijoittajien kanssa useilla eri foorumeilla.

Vuosina 2014–2016 toteutettavaa hanketta rahoittavat Suomen ulkoasiainministeriö ja Microsoft.