Paraguay

nuorifi1300x500_portaat_mv2

Nuoret tekevät muutoksen

Paraguayn yhteiskunnalle on tunnusmerkillistä nuorten suuri määrä, sillä maan väestö on nelinkertaistunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Nuorilla on Paraguayssa monia haasteita päästä eteenpäin elämässään. Suurimmat ongelmat liittyvät laadukkaan perus- ja ammattikoulutuksen, ihmisarvoisen työn ja vaikuttamismahdollisuuksien puutteeseen.

Paraguaylaisten nuorten työsuhteita leimaavat usein epävarmuus, kova kilpailu suuren työnhakijamäärän kesken, matalat palkat ja sosiaaliturvan puute työttömyyden tai työkyvyttömyyden kohdatessa. Yrittäjyys on haastavaa, sillä alkurahoitusta ei ole juurikaan saatavilla.

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD)  on paikallinen kumppanijärjestömme. Heidän kanssaan toteutettava hanke edistää nuorten sosiaalista ja taloudellista osallistumista ja sitä toteutetaan vuosina 2015–2016 Centralin, Misionesin, Cordillerasin, Caaguazún ja Caazapán maakunnissa. Kahdeksalle sadalle nuorelle tarjotaan koulutus, jossa käsitellään elämäntaitoihin, vaikuttamistyöhön, työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja. Nuoret toimivat yhteisöjensä hyväksi vapaaehtoisryhmissä, ja heitä autetaan perustamaan omia yrityksiään.

Nuorten lisäksi koulutetaan 80 opettajaa ja julkisen sektorin työntekijää, jotka tukevat nuorten osallistumista ja elämäntaitoja.

Hanketta tukee Suomen ulkoasiainministeriö ja Microsoft.

 

Nuorten yrittäjyyskoulutukseen osallistuneet Alejandra ja Cruz kertovat kokemuksistaan:

Logos uomi