Kansainvälinen ohjelma

Suomen lasten ja nuorten säätiön kansainvälisen ohjelman tarkoituksena on edistää ja tukea nuorten hyvinvointia Suomen rajojen ulkopuolella. Kansainväliseen ohjelmaan kuuluu kehitysyhteistyöhankkeita Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

Kansainvälinen ohjelma kattaa noin puolet säätiön kaikesta toiminnasta. Se haastaa yhteiskunnan toimijoita globaaliin vastuuseen erityistä tukea tarvitsevista nuorista. Ohjelman kautta vastuullisten yritysten, yhteisöjen ja niiden henkilöstön on mahdollista tuoda oma panoksensa maailman nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja globaaliin kehitykseen laajemminkin.

Ohjelma tukee Suomen kehityspoliittisen ohjelman ja YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumista nuorten elämässä.

Toiminta keskittyy kolmeen teemaan

Kaikessa toiminnassa keskeistä on nuorten elämäntaitojen vahvistaminen. Säätiö etsii kumppaneikseen osaavia ja vakiintuneita organisaatioita, joilla on näyttöä ja sisällöllistä osaamista säätiön kansainvälisen toiminnan temaattisilla painopistealueilla.

Säätiö mukana vastuullisissa verkostoissa

Säätiö on osa International Youth Foundationin (IYF) maailmanlaajuista jäsenverkostoa (Global Partner Network, GPN), johon kuuluu 175 jäsenjärjestöä 78 eri maassa. GPN:n jäsenet ovat säätiön ensisijaisia yhteistyökumppaneita kehittyvissä maissa. Lisää tietoa paikallisista kumppanijärjestöistä Etelän järjestökumppanit-sivulta.

Kotimaassa tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat Nuorisoverkosto, jonka koordinaattorina säätiö toimii, sekä Kehitysyhteistyön palvelujärjestö Kepa.

 

 Lahjoita - tue nuoria

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235