Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt luoviin projekteihin nuorten kanssa on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville ja erityisesti säätiön yhteistyökumppaneina toimiville taiteilijaohjaajille. Säätiön toiminnasta on koottu tähän hyväksi todettuja toimintakäytäntöjä, jotka tukevat onnistuneen projektin toteuttamisessa.

Lasten ja nuorten säätiö vahvistaa nuorten syviä elämäntaitoja, kuten itsetuntoa, rohkeutta ja sosiaalisia taitoja, luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Toiminnan keskiössä on tuottaa kokemus siitä, että minä osaan ja pystyn. Työpajatoiminnan tavoitteet ovat sekä luovia (esim. esityksen tai lyhytelokuvan valmistaminen) että sosiaalisia (esim. itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen lisääntyminen). Toimintaan osallistumiseen ei vaadita mitään etukäteistaitoja ja yhdessä tekemisen prosessi on tärkeämpi kuin päämäärä.

Säätiöllä on vahva kokemus taiteen soveltavasta käytöstä yli 160 Myrsky-projektista ja niiden pohjalta kehitettyjen valtakunnallisten kehittämishankkeiden toiminnasta. Koonti on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Menetelmien ja hyvien käytänteiden kokoaminen jatkuu Lasten ja nuorten säätiön verkkosivuille myös muista kehittämishankkeista.