Glow

Rohkeutta löytää oma paikka.

Glow’ssa toiminta lähtee nuorista. Eri elämäntilanteissa olevat nuoret vahvistavat elämäntaitojaan ja osallisuuttaan esimerkiksi sosiaalisen sirkuksen, yhteisöteatterin tai muun luovan toiminnan parissa. Keskiössä on nuoren itsetunnon, rohkeuden ja sosiaalisten taitojen lisääntyminen yhdessä toimien, jolloin nuoren on helpompi löytää oma paikkansa maailmassa.

Projektit toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan toimijoiden kanssa. Glow’n ohjaajat, osallistuvat nuoret ja heidän omat ohjaajansa suunnittelevat, seuraavat ja arvioivat toimintaa yhdessä. Yhteistyötä tehdään projektista riippuen nuorisotyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja erilaisten viranomaisten kanssa. Kumppaneiksi etsitään paikallisia yrityksiä tukijoiksi ja rakentamaan nuorille jatkopolkuja, joiden kautta nuoren osallistuminen yhteiskuntaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin on helpompaa.

Glow-ohjaajat ovat luovien ja toiminnallisten menetelmien ammattilaisia, jotka ovat perehtyneet nuorta kunnioittavaan työskentelyyn. Toiminnassa käytetään eri taidemuotoja nuorten kiinnostuksenkohteiden ja paikallisten ohjaajien valmiuksien mukaan.

Nuorten parissa toimiva organisaatio voi tehdä aloitteen Glow-projektista Lasten ja nuorten säätiölle. Aloitteita voi jättää jatkuvaan hakuun missä vaiheessa vuotta tahansa. Projektivalinnat tehdään neljä kertaa vuodessa.

Glow’n ensimmäinen pilottihaku järjestetään 29.8.-12.9.2017. Pilottihaun päätökset tehdään syyskuussa. Varsinainen jatkuva haku aukeaa marraskuussa ja ensimmäiset päätökset tehdään joulukuussa. Lue lisää hakuilmoituksesta.

Glow’n kehittämistä tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:

Anna Jussilainen, kehittämispäällikkö, anna.jussilainen@nuori.fi, puh. 050 320 7273