Elämäntaidot - osaamisemme ydin

Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti onnellista ja tasapainoista aikuisuutta. Uskomme, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään - kunhan se tapahtuu muita vahingoittamatta.

Toiminnassamme elämäntaidot koostuvat seuraavista osista:

  • Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon kehittäminen
  • Kriittinen ajattelu
  • Mahdollisuuksien löytäminen ja tavoitteiden asettaminen, pärjääminen ongelmatilanteissa
  • Yhteisön jäsenenä toimiminen (vastuullisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen).

Oikeilla taidoilla kohti hyvää elämää

Elämäntaitojen avulla nuori selviää arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä tai ihmissuhteissa.

Elämäntaitojen avulla nuori voi

  • löytää vahvuutensa, oppia luottamaan kykyihinsä ja oivaltaa mahdollisuutensa;
  • suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa; ja
  • edetä kohti unelmiaan.

 

Sirkus on yksi säätiön Myrsky-hankkeen taidetoimintamuodoista, jonka avulla voidaan harjoitella turvallisesti uskaltamista, heittäytymistä ja itseen ja muihin luottamista.

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235