Elämäntaidot - osaamisemme ydin

Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti onnellista ja tasapainoista aikuisuutta. Suomen lasten ja nuorten säätiö työskentelee elämäntaitojen parissa.

Ajattelemme, että elämäntaidot koostuvat seuraavista osista:

  • Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon kehittäminen
  • Kriittinen ajattelu
  • Mahdollisuuksien löytäminen ja tavoitteiden asettaminen, pärjääminen ongelmatilanteissa
  • Yhteisön jäsenenä toimiminen (vastuullisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen).

Oikeilla taidoilla kohti hyvää elämää

Elämäntaitojen avulla nuori selviää arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä tai ihmissuhteissa.

Elämäntaitojen avulla nuori voi

  • löytää vahvuutensa, oppia luottamaan kykyihinsä ja oivaltaa mahdollisuutensa;
  • suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa; ja
  • edetä kohti unelmiaan.

Uskomme, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään - kunhan se tapahtuu muita vahingoittamatta. Elämäntaitoja edistämme ohjelmakokonaisuuksissamme osaava nuori, nuori vastuullinen kuluttaja ja kehitysmaiden nuori.

 


 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 234