Historia

Alkuperäiseltä nimeltään Suomen lasten ja nuorten säätiö – Barn och Ungdomsstiftelsen i Finland – perustettiin huhtikuussa 2001. Idea säätiön perustamisesta tuli ministeri Pär Stenbäckiltä ja Heikki Järvenpäältä, jotka totesivat, että Suomesta puuttui yritysten kanssa yhteistyössä toimiva, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevä järjestö. Takana oli myös huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Perustamisessa olivat Stenbäckin ja Järvenpään ohella mukana myös Suomen Lions-liitto, Folkhälsan ja Nuorten Itsenäisyysrahasto / Aseman lapset ry. Suomi oli Pohjoismaista ensimmäinen, jonne perustettiin International Youth Foundationin verkostoon kuuluva kansallinen säätiö.

Säätiön ensimmäinen hanke oli Wärtsilän kanssa toteutettu Tunti Lapselle -keräys, jonka tuotot lahjoitettiin osaksi kotimaan, osaksi Palestiinan nuorisotyöhön. Tunti Lapselle -keräyksiä toteutettiin myöhemmin muun muassa UPM-Kymmenen, TVO:n ja Metson kanssa.

Kehitysyhteistyö on ollut mukana alusta asti säätiön toiminnassa. Aluksi säätiö tuki rahallisesti muiden toteuttamia kehitysyhteistyöhankkeita, mutta jo vuonna 2003 säätiö käynnisti ensimmäisen, oman lähialueyhteistyöhankkeensa Venäjän Karjalassa, Kolja-projektin. Yhteensä säätiö tuki vuosien 2004-2008 aikana toteutetussa Karjalan Lapsi -ohjelmassa noin viittäkymmentä hanketta Venäjän Karjalassa.

Säätiö toimii nyt valtakunnallisesti Suomessa mm. Myrskyn, Dreamsin, Tenhon ja Taidot elämään -toiminnan kautta sekä tekee kehitysyhteistyötä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Tavoitamme vuosittain lähes 20 000 nuorta.

Toiminnassamme mukana olevat nuoret saavat vahvistusta elämäntaitoihinsa: sosiaaliset taidot, rohkeus osallistua ja usko itseen karttuvat työskentelemällä yhdessä esim. musiikki-, teatteri-, sirkus- ja lyhytelokuvaprojekteissa. Vahvat elämäntaidot auttavat nuorta selviämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä ja ihmissuhteissa. Nuori oppii luottamaan kykyihinsä, voi suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti ja edetä kohti unelmiaan.

Vuonna 2015 säätiö sai uuden visuaalisen ilmeen strategian uudistumisen myötä. Samalla otettiin käyttöön nimen lyhyempi muoto: Lasten ja nuorten säätiö.

Nimi muuttui virallisesti vuonna 2016 tehdyssä sääntöuudistuksessa. Käytämme nimenä myös aktiivisesti verkkosivujemme osoitetta Nuori.fi. Uusi ilme lanseerattiin syksyllä 2015 uusilla kotisivuillamme ja alkuvuodesta 2016 Nuoret näkyviksi! -tilaisuudessa.

 

Nuoretnakyviksi_kutsu2016_lastone