Elämän-
taidot

Vahvoilla elämäntaidoilla kohti aikuisuutta.

Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti onnellista ja tasapainoista aikuisuutta. Uskomme, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään – kunhan se tapahtuu muita vahingoittamatta.

Toiminnassamme elämäntaidot koostuvat mm. seuraavista osista:

  • Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon kehittäminen
  • Kriittinen ajattelu
  • Mahdollisuuksien löytäminen ja tavoitteiden asettaminen, pärjääminen ongelmatilanteissa
  • Yhteisön jäsenenä toimiminen (vastuullisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen).

Syvien elämäntaitojen avulla nuori selviää arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä tai ihmissuhteissa. Hän löytää vahvuutensa, oppii luottamaan kykyihinsä ja oivaltaa mahdollisuutensa. Siten hän voi suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa ja edetä kohti unelmiaan.

Lue lisää hyvien syvien elämäntaitojen merkityksestä:

 

nuorifi1300x500kokit_mv

Sivun kuvat: Monica Valjakka