Elämän-
taidot

Vahvoilla elämäntaidoilla kohti aikuisuutta.

Elämäntaidot ovat opittavia ja harjoiteltavia taitoja, joiden avulla nuori tähtää kohti onnellista ja tasapainoista aikuisuutta. Uskomme, että jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään.

Toiminnassamme elämäntaidot koostuvat mm. seuraavista osista:

  • Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetunnon kehittäminen
  • Kriittinen ajattelu
  • Mahdollisuuksien löytäminen ja tavoitteiden asettaminen, pärjääminen ongelmatilanteissa
  • Yhteisön jäsenenä toimiminen (vastuullisuus, vuorovaikutus ja osallistuminen).

Syvien elämäntaitojen avulla nuori selviää arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä tai ihmissuhteissa. Hän löytää vahvuutensa, oppii luottamaan kykyihinsä ja oivaltaa mahdollisuutensa. Siten hän voi suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti esimerkiksi opinnoissa ja edetä kohti unelmiaan.

Lue lisää hyvien syvien elämäntaitojen merkityksestä:

 

Katso mitä dreamsterit Jani Toivola, Pamela Tola, Essi Hellén, Tommy Lindgren ja Krista Kosonen kertovat videolla omista elämänkokemuksistaan ja itsetunnon rakentumisesta:

Video on tehty osana Lasten ja nuorten säätiön Dreams-ohjelmaa. Toiminnan ytimessä ovat dreamstereiden yläkouluvierailut. Dreamsterit ovat tunnettuja suomalaisia ja kertovat vierailuillaan omista elämänkokemuksistaan ja unelmien tärkeydestä sekä pitkäjänteisestä työstä, jota niitä kohti pyrkiminen vaatii. Dreamstereitä ovat kansanedustaja, näyttelijä Jani Toivola, näyttelijä Pamela Tola, muusikko Tommy Lindgren, näyttelijä Essi Hellén ja näyttelijä Krista Kosonen. Vuosina 2015–2018 dreamsterit vierailevat 300 yläkoulussa tavoittaen 50 000 nuorta.