Dreams

Det är alla ungas rätt att drömma och följa sin inspiration.

Många av mänsklighetens största prestationer har fått sin början av en dröm – en dröm om att vara trygg, framgångsrik, hålla kontakt med andra eller göra något som ingen annan gjort förut.

VAD ÄR DREAMS?

Dreams målsättning är att förstärka ungdomens tro på sin framtid och uppmuntra dem ta konkreta steg mot sina drömmar. I året möter vi omkring 6000 finlandssvenska ungdomar i skolor kring hela Finland. Utöver ungdomarna riktar sig Dreams även åt skolans personal och ungdomarnas föräldrar, som vi utmanar att stöda de unga i sina strävan. Dreams svenskspråkiga skolbesök möjliggjörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska Kulturfonden.

Dreams budskap förs till skolorna av våra Dreamsters skådespelaren Christoffer Strandberg och musikern Jannika B. Som finskspråkiga Dreamsters fungerar skåpespelarna Krista Kosonen, Essi Hellén, Pamela Tola och musikerna Tommy Lindgren och Pete Parkkonen. Under skolbesöken berättar de utgående från sina egna livserfarenheter, hur var och en kan hitta sina styrkor och vikten av att ha drömmar. Samtidigt utmanar de hela skolgemenskapen att ta konkreta steg mot sina egna drömmar genom 30 dagars utmaningar. För att förverkliga utmaningarna finns det Thirty for Dreams applikationen. Dreams skapar också en stark gemenskap genom sina sociala medier på dreams.fi och #Dreamsteri.

Med hjälp av Dreams stärker vi de ungas livskunskaper, som de använder för att sikta mot ett lyckligt och balanserat vuxenliv. Vi inspirerar tiotusentals 13–16-åriga unga till en positiv livsåskådning och uppmuntrar dem att hitta sina egna styrkor, att drömma och jobba för sina drömmar. Samtidigt väcker vi en bredare samhällelig diskussion om ungdomarnas välfärd och deras framtidsutsikter.

Vill du att en Dreamster besöker er skola? Besöken är cirka 45 minuter långa och avgiftsfria för alla Finlands högstadieskolor. Om du har intresse för ett skolbesök anmäl er skola med här

Dreams skolbesöks beställning >>

så tar vi ditt önskemål i beaktande då vi planerar kommande skolbesök.

Prova på 30-dagarsutmaningen – #Dreamsteri

Genom att modigt prova på olika utmaningar  kan man hitta sin egen grej och avancera mot sina drömmar. Som hjälp för att följa och dela utmaningarna finns den finskspråkiga appen Thirty for Dreams, som skräddarsytts för 30-dagarsutmaningarna, men det går också bra att utföra utmaningen utan den. Med hashtaggen  #dreamsteri kan man dela och följa de egna och andras utmaningar på sociala medier och samtidigt heja på andra. Dreams.fi finns på Instagram, Facebook, Twitter och Snapchat.

 

empower_by_nokia