Historiaa

Suomen lasten ja nuorten säätiö - elämäntaitojen asiantuntija vuodesta 2001

Suomen lasten ja nuorten säätiö - Barn och Ungdomsstiftelsen i Finland - perustettiin huhtikuussa 2001. Idea säätiön perustamisesta tuli ministeri Pär Stenbäckiltä ja Heikki Järvenpäältä, jotka totesivat, että Suomesta puuttui yritysten kanssa yhteistyössä toimiva, ennaltaehkäisevää nuorisotyötä tekevä järjestö. Takana oli myös huoli lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Perustamisessa olivat Stenbäckin ja Järvenpään ohella mukana myös Suomen Lions-liitto, Folkhälsan ja Suomen Itsenäisyysrahasto / Aseman lapset ry.

Suomessa säätiön tavoitteena on yhdistää yhteiskunnallisen vastuun kantavat yritykset ja yhteisöt sekä niiden henkilöstö. Tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten elinoloja. Suomi oli Pohjoismaista ensimmäinen, jonne perustettiin International Youth Foundationin verkostoon kuuluva kansallinen säätiö.

Suomen lasten ja nuorten säätiön ensimmäinen hanke oli Wärtsilän kanssa toteutettu Tunti Lapselle -keräys, jonka tuotot lahjoitettiin osaksi kotimaan, osaksi Palestiinan nuorisotyöhön. Tunti Lapselle -keräyksiä toteutettiin myöhemmin muun muassa UPM-Kymmenen, TVO:n ja Metson kanssa.

Kehitysyhteistyöstä Myrsky-hankkeeseen

Kehitysyhteistyö oli alusta asti mukana säätiön toiminnassa. Aluksi säätiö tuki rahallisesti muiden toteuttamia kehitysyhteistyöhankkeita, mutta jo vuonna 2003 säätiö käynnisti ensimmäisen, oman lähialueyhteistyöhankkeensa Venäjän Karjalassa, Kolja-projektin. Yhteensä säätiö tuki vuosien 2004-2008 aikana toteutetussa Karjalan Lapsi -ohjelmassa noin viittäkymmentä hanketta Venäjän Karjalassa.

Suomen lasten ja nuorten säätiö toimii nyt valtakunnallisesti Suomessa mm. Myrsky-ohjelman ja Zest-kouluvierailuiden kautta, sekä kehitysyhteistyöhankkeissa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Tavoitamme vuosittain yli 13 000 nuorta.

Toiminnassamme mukana olevat nuoret saavat vahvistusta elämäntaitoihinsa: sosiaaliset taidot, rohkeus osallistua ja usko itseen karttuvat työskentelemällä yhdessä esim. musiikki-, teatteri-, sirkus- ja lyhytelokuvaprojekteissa. Vahvat elämäntaidot auttavat nuorta selviämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä ja ihmissuhteissa. Nuori oppii luottamaan kykyihinsä, voi suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti ja edetä kohti unelmiaan.

Lisätietoja toiminnasta kotimaassa
Lisätietoja kehitysyhteistyöstä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa

 

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235