Suomen lasten ja nuorten säätiö – elämäntaitojen asiantuntija

Suomen lasten ja nuorten säätiö edistää ja tukee nuorten kanssa tehtävää työtä Suomessa ja kehittyvissä maissa. Tehtävänämme on turvata ja edistää lasten ja nuorten elämän positiivista kehitystä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Haluamme haastaa yhteiskunnan toimijoita vastuuseen erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista.

 

Suomen lasten ja nuorten säätiö on vuodesta 2001 saakka toteuttanut ja tukenut nuorten hyvinvointia ja sosiaalista vahvistumista edistävää toimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Toimimme valtakunnallisesti Suomessa Myrsky-ohjelman ja Zest-kouluvierailuiden kautta, sekä kehitysyhteistyöhankkeissa Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Tavoitamme vuosittain yli 13 000 nuorta.

 

Toiminnassamme mukana olevat nuoret saavat vahvistusta elämäntaitoihinsa: sosiaaliset taidot, rohkeus osallistua ja usko itseen karttuvat työskentelemällä yhdessä esim. musiikki-, teatteri-, sirkus- ja lyhytelokuvaprojekteissa. Vahvat elämäntaidot auttavat nuorta selviämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista esimerkiksi työelämässä ja ihmissuhteissa. Nuori oppii luottamaan kykyihinsä, voi suunnata voimavaransa omien taipumustensa mukaisesti ja edetä kohti unelmiaan.

 

Lisätietoja toiminnasta kotimaassa
Lisätietoja kehitysyhteistyöstä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa


Kehitämme, toteutamme ja tuemme harkitusti tehokkaita ja vaikuttavia hankkeita Suomessa ja ulkomailla. Haluamme myös vaikuttaa siihen, että yhteiskunnan eri toimijat – erityisesti yritykset – panostavat nuorisotyöhön yritysvastuutoiminnassaan. Toimintamme tavoitteena on tuoda yhteen yhteiskunnallista vastuuta kantavat yritykset ja yhteisöt sekä niiden henkilöstö. Olemme joustava, nopeasti reagoiva organisaatio, ja tarjoamme yrityksille monipuolisia yritysvastuuhankkeita, joissa yritysten tarpeet ja osaaminen huomioidaan.

 

Suomen lasten ja nuorten säätiö on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

 

Säätiö on Vastuullinen lahjoittaminen ry:n, FIBS ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n ja Kepa ry:n jäsen.

 

 

 

(Kuva: Laura Rautjoki)


Sirkus on yksi säätiön Myrsky-hankkeen taidetoimintamuodoista, jonka avulla voidaan harjoitella turvallisesti uskaltamista, heittäytymistä ja itseen ja muihin luottamista.

Lahjoita - tue nuoria

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235