Suomen lasten ja nuorten säätiö – elämäntaitojen asiantuntija

Suomen lasten ja nuorten säätiö edistää ja tukee nuorten kanssa tehtävää työtä Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella. Tehtävänämme on turvata ja edistää lasten ja nuorten elämän positiivista kehitystä ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Haluamme haastaa yhteiskunnan toimijoita vastuuseen erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista.

 

Säätiön toimintaa ohjaavana ajatuksena on nuorten hyvinvoinnin ja elämäntaitojen edistäminen Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorten syrjäytymistä ehkäisemme vahvistamalla heidän elämäntaitojaan ja kasvattamalla heidän omia voimavarojaan.


Kehitämme, toteutamme ja tuemme harkitusti tehokkaita ja vaikuttavia hankkeita Suomessa ja ulkomailla. Toimintamme tavoitteena on myös tuoda yhteen yhteiskunnallista vastuuta kantavat yritykset ja yhteisöt sekä niiden henkilöstö. Olemme joustava, nopeasti reagoiva organisaatio, ja tarjoamme yrityksille monipuolisia yritysvastuuhankkeita, joissa yritysten tarpeet ja osaaminen huomioidaan.


Suomen lasten ja nuorten säätiö on perustettu huhtikuussa 2001. Säätiö on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

 

Säätiö on Vastuullinen lahjoittaminen ry:n, FIBS ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n ja Kepa ry:n jäsen.

 

 

 

Sirkus on yksi säätiön Myrsky-hankkeen taidetoimintamuodoista, jonka avulla voidaan harjoitella turvallisesti uskaltamista, heittäytymistä ja itseen ja muihin luottamista.

 

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 234