Kouluille

Suomen lasten ja nuorten säätiö tukee nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten, erityisesti opettajien työtä.

Zest

Zest-ohjelma on tarkoitettu apuvälineeksi opettajille ja muille nuorten parissa toimiville. Zestin tavoitteena on yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välisen tasapainon edistäminen oppilaiden elämässä. Ihminen voi hyvin, kun hän kuuluu kouluyhteisöön sen korvaamattomana jäsenenä. Myönteisen yhteisöllisyyden luominen vaatii elämäntaitoja, tunneälyä, tahdikkuutta, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Kouluelämä voi vaikuttaa ratkaisevasti nuorten elämäntaitojen kehittämiseen.

Zestin opettajille suunnatuilta sivuilta voit ladata tuntisuunnitelmia ja lukea elämäntaitoaiheisia artikkeleita.

Siirry Zestin opettajille suunnatuille sivuille

Hyvä paha media

Hyvä paha media – käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon on oppimateriaaliin rinnastettavissa oleva mediakasvatusvihko, joka on kohdistettu 7.-9.-luokkalaisille. Mediakasvatusvihko lähetettiin tammikuussa 2010 kaikkiin Suomen yläkouluihin luokkasarjoina (à 22 kpl). Aineisto sopii hyvin esimerkiksi opetuskeskustelun, itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn pohjaksi. 

Lataa Hyvä paha media -mediakasvatusvihko

Särmää

Särmää on 7.-9.-luokkalaisille kohdistettu asennekasvatusvihko, jonka tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä nuorten keskuudessa ja vastata aihepiirin oppimateriaalitarpeeseen. Vihko on lähetetty kaikkiin suomalaisiin yläkouluihin maaliskuussa -07, mutta Särmän käyttö ei rajoitu pelkästään kouluihin; vihkoa voi käyttää suvaitsevaisuuskasvatuksessa, nuorisotyössä, maahanmuuttajatyössä, monikulttuurisuustyössä, asennekasvatuksessa, kirkon toiminnassa jne. 

Lataa Särmää-vihko

Lataa Särmää-opas opettajalle

Vastuullinen kesäduuni

Vastuullinen kesäduuni -tuntisuunnitelma sopii käytettäväksi eri oppiaineissa yläkouluissa ja 2.asteella. Tunnin tavoitteena on tutustua vastuullisen kesätyön periaatteisiin sekä omiin vahvuuksiin kesätyönhakijana.

Lataa Vastuullinen kesäduuni -tuntisuunnitelma

 

 


 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235