Monessa mielessä

  • Taiteenala: monitaide
  • Kohderyhmä: maahanmuuttajanuoret
  • Alue: Kajaani

– monitaideprojekti työttömille maahanmuuttajanuorille

Tässä soveltavan taiteen projektissa tutkitaan itseilmaisua monitaiteellisin
keinoin. Kielellä on valtava merkitys ihmisen persoonallisuuteen. Mitä
itseilmaisulle tapahtuu, kun käytettävänä on vain uusi vieras kieli? Puheen
sävyt, sanojen painot, jotka ovat läsnä puhuessa omalla äidinkielellä, tuntuu
olevan mahdottomat saavuttaa vieraalla kielellä. Usein kieltä opiskellaan
sääntöjä opiskelemalla ja virheitä syynäten: Tämän projektin tarkoitus on unohtaa
oikein ja väärin tekeminen ja keskittyä puhtaasti itseilmaisuun käyttäen erilaisia
luovia menetelmiä.
Projektin sisältöä ei määritellä tarkemmin
etukäteen, vaan tavoitteet ja päämäärä asetetaan ryhmän sisältä käsin. Näin
ryhmä itse toimii taiteen sisällön tuottajana.

Projektissa tutustutaan eri taiteen keinoihin. Taide on irti
kielestä ja analyyttisestä ajattelusta. Tavoite on kannustaa itsensä ilmaisuun
myös muilla tavoin kuin kielellisesti, koska itseilmaisu ja luovuus ovat myös paljon
muuta kuin sanoja. Käytettävissä olevia taiteen keinoja ovat mm. kuvataide,
musiikki, valo- ja videokuvaus, installaatiot, liike, sekä eri
teatteriharjoitteet ja -tekniikat.
Keskitymme projektissa
erityisesti valokuvaukseen, valomaalaukseen ja videokuvaukseen.

Projekti tehdään
yhteistyössä Kaukametsän kansalaisopiston ja Kulttuuriosuuskunta G-voiman kanssa.
Ryhmän osallistujat kootaan Kaukametsän kansalaisopiston opiskelijoista, he osallistuvat
projektiin osana kotoutumiskoulutustaan.
Ryhmän ohjaajina toimivat valo- ja videokuvaaja
S.M. Khalid Imran ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Niina Piirainen

Monessa mielessä kuvagalleria: http://goo.gl/SU0WP3

Linnut!
Linnut!

‹ Takaisin listaukseen