Kuka mä oon?

  • Taiteenala: valokuvaus
  • Kohderyhmä: eri taustoista tulevat nuoret pääkaupunkiseudulla ja Oulussa
  • Alue: Pääkaupunkiseutu ja Oulu

Kuka mä oon? Mieheksi kasvu 2010 -luvulla -valokuvausprojekti on Helsingin ja Oulun Poikien Talojen yhteistyöprojekti.

Projekti on tarkoitettu 16-25 -vuotiaille pojille ja poikana olemista pohtiville nuorille. Heille tarjotaan uudenlaista mahdollisuutta pohtia omaa kasvuaan ja voimaantua prosessin kautta näkemään itsensä arvokkaana yksilönä osana yhteisöä.

Valokuvausprojektin tavoitteena on erilaisia valokuvauksen menetelmiä hyödyntämällä rohkaista aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria löytämään itsensä ja tapansa
toteuttaa itseään nykymaailmassa, vahvistaa nuorten miesten identiteettiä
ja rohkaista ilmaisemaan itseään. Projektin kautta nuorille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä itsensä positiivisemmassa valossa ja vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja minuudesta.

Erityisiä tavoitteita projektissa ovat:

 

• Vahvistaa
nuorten käsitystä itsestään

 

 

• Vahvistaa
kykyä toimia sosiaalisissa tilanteissa yhdessä tekemisen avulla

 

 

• Lisätä
valokuvaamisen avulla nuorten ilmaisumahdollisuuksia

 

 

• Saada
aikaan korkeatasoisia valokuvia, jotka voidaan esitellä näyttelyssä ja tämän
jälkeen antaa nuorille itselleen

 

 

• Antaa
tilaa oman kasvua ja mieheyden pohtimiseen sekä tuetaan nuoren omaa
hyvinvointia.

 

 

• Tuodaan
esille mieheyden moninaisuutta ja erilaisia tapoja olla mies

 

 

• Lisätä
nuoren kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnista.

 

 

• Oppia
valokuvauksen perusteita ja kuvaamista ilmaisumuotona

 

 

• Opetellaan
tuomaan omia tunteita esille käymällä ohjatussa vertaisryhmässä läpi
tuntemuksia, joita prosessi itsessään herättää

Helsingissä projektin jäsenet tapaavat syksyn 2014 aikana 8 kertaa noin kahden tunnin ajan. Projektin päättyessä projektin jäsenet päättävät yhdessä, mitä projektin aikana luoduilla tuotoksilla tehdään. Toisiaan poissulkemattomia vaihtoehtoja aikaansaaduille tuotoksille ovat muun muassa henkilökohtaisten portfolioiden teko, valokuvanäyttelyn järjestäminen yhdessä tai kuvien esittäminen verkossa, esimerkiksi Myrsky-blogin muodossa.

Oulun Poikien Talolla projekti toteutetaan alkuvuodesta 2015.

Projektin vastuuhenkilöt:
Tatu Tossavainen, Helsingin Poikien Talo
tatu.tossavainen@poikientalo.fi
Tuukka Ervasti, valokuvaaja, Helsinki
tuukka.ervasti@gmail.com
Jussi Markus, Oulun Poikien Talo
jussi.markus@oulunsetlementti.fi

‹ Takaisin listaukseen