Flytta bort eller hem

  • Taiteenala: monitaide
  • Kohderyhmä: maahanmuuttajataustaiset ruotsinkieliset nuoret
  • Alue: Närpes

Projektet Flytta bort eller hem? är ett filmprojekt för åk 10 på Närpes vuxeninstitut. Inom projektet kommer eleverna själva att skapa en film.Utgångspunkten är att de elever som deltar har alla flyttat från sitt hemland och hamnat i Finland.Ungdomarna har utgående från det fria händer att skapa en eller flera filmer. Till sin hjälp har de en medianom, som lotsar dem genom filmskapandet.
Eleverna kommer att jobba med projektet på skoltid under vårterminen. Detta sker i form av ett antal temadagar.
Vårt mål med projektet är att eleverna genom det skall få möjlighet att bearbeta de känslor som bytet av hemland fört med sig. Vi hoppas även att de skall kunna hitta sin egna dubbla identitet och komma underfund med vad det innebär i deras liv.

Testning av kamerautrustning på Malakta i Malax.
Testning av kamerautrustning på Malakta i Malax.

Vi fick vara med under en inspelning av ett barnprogram för yle 5 under vårt besök till Malakta.
Vi fick vara med under en inspelning av ett barnprogram för yle 5 under vårt besök till Malakta.

Nu är det filmteori på schemat.
Nu är det filmteori på schemat.

Geomgång på hur bilder tagna ur olika vinklar ger olika budskap.
Geomgång på hur bilder tagna ur olika vinklar ger olika budskap.

Brainstorm kring manus.
Brainstorm kring manus.

‹ Takaisin listaukseen