Elämästä esitykseksi

  • Taiteenala: teatteri
  • Kohderyhmä: erityistä tukea tarvitsevat nuoret työelämän ulkopuolella
  • Alue: Tampere

KOHDERYHMÄT: Kymmenen 16-29 –vuotiasta erityis-opiskelijaa käsi- ja taideteollisuusalan valmentavassa ja kuntouttavassa ryh-mässä. (Taika-koulutus) Nuorilla on oppimiseen, vuorovaikutukseen ja itse-tuntoon liittyviä haasteita ja mielen-terveysongelmia. Kaksitoista 15-18 –vuotiasta nuorta, jotka toimivat perusopetuksen lisä-opetusryhmässä. (Silta-Lisä) Nuorilla on oppimiseen, vuorovaikutukseen sekä arjenhallintaan liittyviä haasteita.
KOHDERYHMÄT:
Kymmenen 16-29 –vuotiasta erityis-opiskelijaa käsi- ja taideteollisuusalan valmentavassa ja kuntouttavassa ryh-mässä. (Taika-koulutus) Nuorilla on oppimiseen, vuorovaikutukseen ja itse-tuntoon liittyviä haasteita ja mielen-terveysongelmia.

Kaksitoista 15-18 –vuotiasta nuorta, jotka toimivat perusopetuksen lisä-opetusryhmässä. (Silta-Lisä) Nuorilla on oppimiseen, vuorovaikutukseen sekä arjenhallintaan liittyviä haasteita.

PROJEKTIN TAVOITE: Suunnitella ja toteuttaa nuorten kanssa teatteriesitys keväällä 2014. Lopputulos on kohderyhmän itsensä ideoima ja rakentama, omaääninen maailman kantaesitys. Esitys toteutuu siten, että nuorille järjestetään erilaisia työpajoja, joissa tuotetaan materiaalia käsikirjoitusta sekä muuta esityksen maailmaa silmälläpitäen.
PROJEKTIN TAVOITE:

Suunnitella ja toteuttaa nuorten kanssa teatteriesitys keväällä 2014. Lopputulos on kohderyhmän itsensä ideoima ja rakentama, omaääninen maailman kantaesitys.

Esitys toteutuu siten, että nuorille järjestetään erilaisia työpajoja, joissa tuotetaan materiaalia käsikirjoitusta sekä muuta esityksen maailmaa silmälläpitäen.

Nuoret saavat valita mihin esityksen osa-alueeseen haluavat paneutua: Näyttelijän työ Käsikirjoittaminen Lavastus Puvustus Valo- ja äänisuunnittelu Maskeeraus Jokaiselle pyritään löytämään henkilökohtaisesti kiinnostava tulokulma.
Nuoret saavat valita mihin esityksen osa-alueeseen haluavat paneutua:
Näyttelijän työ
Käsikirjoittaminen
Lavastus
Puvustus
Valo- ja äänisuunnittelu
Maskeeraus

Jokaiselle pyritään löytämään henkilökohtaisesti kiinnostava tulokulma.

MUUT TAVOITTEET: Nuorten voimaantuminen Itsensä löytäminen Itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen Itsensä ylittäminen Ilmaisun vapautuminen Osallisuuden lisääntyminen Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen vahvistuminen Nuoret tekevät taidetta omista lähtökohdistaan Vahvistaa ajatusta, että taide on osa jokapäiväistä elämää
MUUT TAVOITTEET:
Nuorten voimaantuminen
Itsensä löytäminen
Itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen
Itsensä ylittäminen
Ilmaisun vapautuminen
Osallisuuden lisääntyminen
Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen
vahvistuminen
Nuoret tekevät taidetta omista lähtökohdistaan
Vahvistaa ajatusta, että taide on osa jokapäiväistä elämää

‹ Takaisin listaukseen