Auralan Kerhokeskus ry & Turun Tyttöjen Talo

  • Taiteenala: Monitaide
  • Kohderyhmä: 12-29-vuotiaat tytöt ja naiset, erityisesti Turun saariston ruotsinkieliset
  • Alue: Turku ja Turun saaristokunnat

Turun Tyttöjen Talon Blogi -jatkohankkeen päätavoitteena on ylläpitää ja kehittää Turun Tyttöjen Talon omaa blogia, jonka tekijöinä toimivat 12–28 -vuotiaat tytöt ja nuoret naiset itse. Eri taiteen keinoin – tekstiä, kuvaa, ääntä ja videokuvaa apuna käyttäen – he käsittelivät itseään kiinnostavia aiheita tyttöyden ja naiseuden näkökulmasta, valokuvataiteilija Veera Säilän ohjaamina. Hanke edistää Turun Tyttöjen Talon perustehtävää, joka on tukea tyttöjen ja nuorten naisten aikuiseksi kasvua ja itsetuntoa sekä lisätä sosiaalisia valmiuksia.

Tämän jatkohankkeen taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, vuoden kestoinen Turun Tyttöjen Talon Blogi -hanke, joka käynnistyi huhtikuussa 2011. Nykyistä jatkohanketta rahoittaa Suomen lapsi- ja nuorisosäätiön Myrsky -hankeen lisäksi edelleen Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nykyinen hanke päättyy heinäkuussa 2013.

Blogi-jatkohanke on tarkoitettu kaikille 12–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisille tytöille ja nuorille naisille, syrjäisillä paikkakunnilla kuten Turun saaristo- ja rannikkoalueella asuville sekä niille tytöille ja nuorille naisille, joilla on muita nuoria huonommat mahdollisuudet tehdä netissä tapahtuvaa luovaa blogitoimintaa. Blogi-ryhmässä mukana oleminen on maksutonta sekä luottamuksellista ja tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseään sekä luovuuttaan ja saada oman äänensä kuuluviin sosiaalisesta, taloudellisesta tai fyysisestä asemasta riippumatta. Myös tytöt ja nuoret naiset, jotka eivät fyysisten rajoitteiden vuoksi pääse paikalle, voivat osallistua blogitoimintaan etänä ja tiimi vastaanottaa ilomielin niin sanottuja blogikirjeenvaihtajia ympäri maailmaa. Toimintaa ohjataan suomeksi, ruotsiksi ja tarvittaessa englanniksi. Blogi -jatkohanke on ensimmäinen Turun Tyttöjen Talolla käynnistettävä kaksikielinen (suomi-ruotsi) toiminta. Tämän ruotsinkielisen toiminnan tarve on noussut esiin yhteistyötahojen kanssa käydyissä keskusteluissa. Käynnistyvän toiminnan kautta pyritään kartoittamaan ruotsinkielisten toimintojen tarvetta osana Turun Tyttöjen Talon toimintaa tulevaisuudessakin.

Jatkohankkeen toimintamuotoja ovat edellisen hankkeen aikana toimivaksi todettu ryhmätoiminta (viikoittain kokoontuva Blogi-tiimi) sekä teemalliset, taide- ja mediakasvatuspainotteiset työpajat. Uusina kehitettyinä toimintamuotoina mukaan tulevat saaristoon ja pienemmille paikkakunnille vietävät luovan toiminnan blogityöpajat, näyttely Turun kaupunginkirjaston nuortenosasto Stoorissa sekä keväällä 2013 järjestettävät, suurelta osin nuorten itsensä suunnittelema, pienimuotoinen Blogi-tapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen kaikki blogitoiminnassa mukana olleet nuoret sekä tuoda blogitoimintaa näkyväksi kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat mm. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku, UngInfo, Turun kaupunginkirjasto, SagaFinland oy sekä ammattikorkeakoulu Novian yhteisöpedagogiopiskelijat.

Lisätietoja hankkeesta: Turun Tyttöjen Talon Blogi -hankkeen projektityöntekijä Veera Säilä: veera.saila@mimmi.fi tai puh. 045-255 7170. Lisäkseen hankkeessa toimivat tuntityöntekijä Essi Erlands ja vapaaehtoistyöntekijä Jenny Mangström. Lisätietoa Turun Tyttöjen Talon toiminnasta: www.mimmi.fi

Kurkkaa, kommentoi, osallistu: www.turuntyttojentalo.blogspot.com

Tyttöjen Talo® on toiminut Turussa vuodesta 2007. Toiminnan tavoitteena on tukea tyttöjen ja nuorten naisten aikuiseksi kasvua ja itsetuntoa sekä lisätä sosiaalisia valmiuksia. Toimintaa rahoittaa mm. Raha-automaattiyhdistys ja taustaorganisaationa toimii paikallinen setlementtitoimija Auralan Kerhokeskus ry.

big_b02afd8f78.jpg

Blogi-tiimi valmistaa flyereita
Blogi-tiimi valmistaa flyereita

‹ Takaisin listaukseen