Myrsky tuo nuorille voimaa ja rohkeutta löytää oma polkunsa

Myrsky-projekti: Mikkelin Poikateatteri

Myrsky-hankkeessa 12-29-vuotiaat nuoret tekevät itse taidetta omista lähtökohdistaan käsin taiteen ammattilaisten ohjaamina. Mukana ovat kaikki taiteenalat teatterista sarjakuvan kautta sirkukseen ja elokuvaan. Myrsky tarjoaa nuorille mahdollisuuden etsiä taiteen avulla omaa identiteettiään, kasvattaa itseluottamustaan ja saada syviä yhteisöllisyyden kokemuksia.

Myrsky-hankkeen lähtökohta on ajatus taiteen voimaannuttavasta vaikutuksesta nuorten elämässä. Taideprosesseissa nuorten itsetunto ja sosiaaliset taidot vahvistuvat ja prosessin jälkeen he ovat valmiimpia löytämään oman paikkansa maailmassa. Lisäksi Myrsky pyrkii tarjoamaan kaikille nuorille tasavertaisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään luovasti taiteen kautta.Myrsky-logo

Myrsky on ollut nuorille aivan uudenlainen tapa ilmaista tunteitaan ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Monelle nuorelle Myrskyyn osallistuminen on ollut käännekohta, jonka kautta nuori on ymmärtänyt oman merkityksellisyytensä, vahvistanut itseluottamustaan ja saanut voimistavia kokemuksia yhteisön jäsenenä ja aktiivisena toimijana.

Hankkeen perustoimintatapa on tukea paikallisesti organisoituja nuorille suunnattuja projekteja projektitukien kautta. Myrsky-projekteja valitaan mukaan noin kaksi kertaa vuodessa ja niitä toimii yhtä aikaa useita kymmeniä ympäri Suomea.

Myrskyssä toimiville taiteilijoille tarjotaan tukea projektien vetämiseen ja nuorten kohtaamiseen vertaistapaamisten, koulutusten ja työnohjausten kautta. Lisäksi Myrsky kehittää alaa mm. hyviä käytäntöjä levittämällä ja varmistamalla omalta osaltaan toiminnan laadukkuutta niin taiteen kuin nuorisotyöllisten seikkojen osalta.

Tietoja Myrsky-hankkeessa toimivien projektien perusvaatimuksista ja hakukriteereistä sekä hakuohjeet löytyvät Myrskyn omilla sivuilla www.myrsky.info

Suomen Kulttuurirahasto aloitti Myrsky-hankkeen ja hallinnoi sitä vuosina 2008-2010. Maaliskuussa 2011 hanke siirtyi osaksi Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Myrsky on tavoittanut vuodesta 2008 alkaen yhteensä noin 20 000 nuorta pitkäkestoisissa projekteissa ympäri Suomea. Nuoria on projekteissa ohjannut yli sata eri alojen taiteilijaa.

Suomen lasten ja nuorten säätiö on saanut Myrskyyn rahoitusta Suomen Kulttuurirahastosta, Svenska Kuluturfondenista, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yrityksiltä: mm. Lemminkäiseltä, Hartwallilta, UPM:ltä, Marimekolta, Elisalta ja Stockmannilta.

Jaffa-julisteet

Myrsky-nuorten suunnittelemat Jaffa-julisteet olivat pääosassa Hartwall Jaffan ulkomainoskampanjassa loppuvuodesta 2013. Lisätietoja projektista

Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksen mukaan Myrsky-hanke vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeesta tehty tutkimus ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN - Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa osoittaa, että nuorten omista lähtökohdista lähtevä, taiteilijoiden ohjaama taiteen tekeminen vahvistaa nuorten hyvinvointia.

Taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja. Taide myös vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Hyvinvointi ja osallisuus näyttää Myrsky-hankkeissa rakentuneen ennen kaikkea taiteen kyvystä avata uusia ja arvaamattomia näkymiä ihmisyyteen ja maailmaan.

Tutkimus on Suomen Kulttuurirahaston tilaustutkimus, jota on koordinoinut Nuorisotutkimusverkosto. Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet dosentit Sirkku Kotilainen ja Katriina Siivonen. Tutkimuksen kohteeksi määriteltiin, miten taiteen tekeminen kulttuurisena toimintana rakentaa nuorten hyvinvointia.

Tutkimus on ladattavissa Nuorisotutkimusverkoston sivuilta.

Suomen lasten ja nuorten säätiö jatkaa Myrskyn tutkimista sekä ammattitutkijan että opinnäytetyöntekijöiden voimin. Lisää tutkimuksesta Myrskyn verkkosivuilta.

Lisätietoja Myrskystä

Riikka Åstrand, kotimaan toiminnan päällikkö, puh. 050 539 4555, riikka.astrand (at) nuori.fi

www.myrsky.info

Yhteystiedot:

Myrsky -hankkeen
projektipäällikkö Riikka Åstrand

riikka.astrand (at) nuori.fi

050 539 45 55

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 235