MyrskyTyttö maalaa

 

Myrskyn omat nettisivut löytyvät osoitteesta www.myrsky.info.

Myrsky-hankkeen kautta nuoret pääsevät ammattilaisen ohjauksessa tekemään taidetta omista lähtökohdistaan käsin. Hankkeen lähtökohta on ajatus taiteen voimaannuttavasta vaikutuksesta nuorten elämässä.

Myrsky-hankkeen perustoimintatapa on tukea paikallisesti organisoituja nuorten taideprojekteja projektitukien kautta. Myrsky-projekteja valitaan mukaan 2-3 kertaa vuodessa ja niitä toimii yhtä aikaa useita kymmeniä ympäri Suomea.


Suomen kulttuurirahasto on aloittanut hankkeen ja hallinnoinut sitä vuosina 2008-2010. Maaliskuussa 2011 hanke siirtyi osaksi Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. Myrsky on tavoittanut viiden toimintavuotensa aikana jo yli 17 000 nuorta pitkäkestoisissa projekteissa ympäri Suomea. Monelle heistä Myrsky on ollut aivan uudenlainen tapa ilmaista tunteitaan ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.


Aiemmin toteutetusta Suomen kulttuurirahaston Myrsky -hankkeesta lisätietoa täältä.

Painopisteenä nuorten voimavarojen vahvistaminen

Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hankkeessa painopiste on entistä enemmän nuorten osallisuuden vahvistamisessa ja voimauttavien kokemusten tarjoamisessa sellaisille nuorille, joilla on siihen erityinen tarve. Toimintaan osallistuva ikäryhmä laajenee 12-29-vuotiaisiin nuoriin.

Projekteja vetävät eri taiteenalojen ammattilaiset, mutta hakijatahona voi olla myös jokin muu kuin taidealan toimija. Vuodesta 2012 taiteilijoiden sekä sosiaali- ja nuorisotoimijoiden lisäksi myös nuoret itse ovat voineet hakea tukea projekteihinsa nettilomakkeella, mikä on uutta aiempaan toimintamalliin verrattuna.

Projektien vetämiseen ja nuorten kohtaamiseen tarjotaan taiteilijoille tukea koulutuksen ja työnohjauksen kautta. Nuorille tarjotaan valtakunnallinen vertaisyhteisö uudistuvilla Myrskyn nettisivuilla, jonne tulee mm. "virtuaalinen Myrsky-festivaali", missä voi jakaa omia taidetuotteita muiden ihailtavaksi.

Myrskyssä nuoret ovat pääosassa ilmeen suunnittelusta lähtien. Myrskyn uusi ilmekehitettiin yhdessä nuorten kanssa valtakunnallisessa logokilMyrskyn uusi logo, suunnittelija Jere Perttulapailussa, johon osallistui pääosin nuorten työpajoilla toimivia ja nuorisokodeissa asuvia nuoria. Voittajaksi valittiin salolaisen Jere Perttulan työ. 

Myrsky-hankkeessa toimivien projektien perusvaatimukset sekä hakukriteerit ja -ohjeet ovat luettavissa Myrskyn omilta sivuilta. 

Myrsky-hanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja yritykset: Hartwall, Lemminkäinen, UPM ja Marimekko.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksen mukaan Myrsky -hanke vahvistaa nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Suomen Kulttuurirahaston Myrsky -hankkeesta tehty tutkimus ILOA JA VOIMAA ELÄMÄÄN - Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa osoittaa, että nuorten omista lähtökohdista lähtevä, taiteilijoiden ohjaama taiteen tekeminen vahvistaa nuorten hyvinvointia.

Taide lisää nuorten tyytyväisyyttä, elämäniloa, yhteisöllisiä valmiuksia sekä taitoja. Taide myös vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Hyvinvointi ja osallisuus näyttää Myrsky-hankkeissa rakentuneen ennen kaikkea taiteen kyvystä avata uusia ja arvaamattomia näkymiä ihmisyyteen ja maailmaan.

Tutkimus on Suomen Kulttuurirahaston tilaustutkimus, jota on koordinoinut Nuorisotutkimusverkosto. Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet dosentit Sirkku Kotilainen ja Katriina Siivonen. Tutkimuksen kohteeksi määriteltiin, miten taiteen tekeminen kulttuurisena toimintana rakentaa nuorten hyvinvointia.

Tutkimus on ladattavissa Nuorisotutkimusverkoston sivuilta.

Yle Radio Ykkösellä Kalle Haatasen haastattelussa (23.5.2011) paneudutaan tutkimuksen tuloksiin, haastattelussa erikoistutkija Katriina Siivonen: kuuntele haastattelu YLE:n sivuilta.

Suomen lasten ja nuorten säätiö jatkaa Myrskyn tutkimista sekä ammattitutkijan että opinnäytetyöntekijöiden voimin. Lisää tutkimuksesta Myrskyn verkkosivuilta (www.myrsky.info).

Kuva: Jukka Salminen / Suomen kulttuurirahasto

 

 

Yhteystiedot:

Myrsky -hankkeen projektipäällikkö Riikka Åstrand

riikka.astrand (at) nuori.fi

050 539 45 55

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 234