Yrityskumppanit

Suomen lasten ja nuorten säätiö tekee menestyksekästä yhteistyötä yritysten kanssa. Kumppaneihimme tällä hetkellä kuuluvat: Alma Media, Deloitte, Fortum, Manpower, Nokia ja Veritas Eläkevakuutus.

 

DeloitteAlmaMediaFortum

ManpowerNokia

Veritas

 

 

 

 

 

Lue lisää yritysvastuusta täältä.

Kymmenvuotisella taipaleellamme olemme toteuttaneet monipuolisia hankkeita myös muun muassa seuraavien yhteistyökumppaneidemme kanssa:

Ab Solving Oy

Solving tuki vuonna 2011 SLNS:n Brasilia-hanketta.

Elcoteq

Elcoteq tuki 2006-2007 toteutettua Hope-projektia, jonka tarkoituksena oli tukea tyttöjen kouluttautumista Intiassa. Samalla pyrittiin herättämään tietoisuutta tyttöjen kouluttautumisen merkityksestä.

Elcoteq tuki Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa tietokoneohjelmointikerhoa Venäjän Karjalassa. Kerho oli suunnattu ensisijaisesti tytöille ja vaikeista olosuhteista tuleville pojille. Ohjelmoinnin ohella kerhossa opetettiin elämäntaitojen hallintaa.

Fortum

Fortum rahoitti vuosina 2005-2009 Kalevalan Sankarit -hanketta, jonka tarkoituksena oli auttaa riskinuorten sopeutumista yhteiskuntaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat syrjäytymisvaarassa olevat venäläiset nuoret. Hankkeessa järjestettiin seikkailuleirejä, joiden tarkoituksena oli opettaa nuorille elämäntaitoja - esimerkiksi tiimitoimintaa, rauhanomaista vuorovaikutusta ja ristiriitojen sovittelua.

Pfizer

Liikuntakasvatusta tukeva Smartmove -stipendiohjelma toteutettiin Pfizerin kanssa vuosina 2004-2006. Mukana hankkeen toteuttamisessa olivat myös Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos ja Liikunnan ja Terveystiedon opettaja ry. Smartmove -ohjelmassa jaettiin stipendejä nuorten hankkeille, jotka edistivät lasten ja nuorten omaa aktiivisuutta, reilua peliä, yhteiskunnallista osallistumista ja terveyttä.

Deloitte

Deloitten kanssa yhteistyössä toteutettu Särmää -asennekasvatusvihko jaettiin suomalaisiin yläkouluihin maaliskuussa 2003. Vihkon tarkoituksena oli edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Samalla vihko pyrki vastaamaan aihepiirin oppimateriaalitarpeeseen.

Vihkon teemoja ovat erilaisuus, asenteet ja ennakkoluulot, koulukiusaaminen, maahanmuuttajat, identiteetti ja arvot, monikulttuurisuus sekä suvaitsevaisuus. Teemavihon ovat kirjoittaneet nuorten elämää hyvin tuntevat asiantuntijat ja myös nuoret itse.

Lataa Särmää-vihko

Wärtsilä &  TVO & Metso & UPM-Kymmene

Muun muassa Wärtsilä, TVO, Metso ja UPM-Kymmene Oyj olivat mukana Tunti Lapselle -kampanjassa, joka toteutettiin vuosina 2001-2007. Hankkeen ideana oli saada yritysten henkilökunta lahjoittamaan tunnin palkkansa lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön. Myös yritykset osallistuivat kampanjaan lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen saman verran kuin henkilökuntansa. Keräyksen tuotot lahjoitettiin sekä suomalaiseen että kansainväliseen lapsi- ja nuorisotyöhön.

Wärtsilä lahjoitti myös vuonna 2010 rahaa säätiön nuorisotyöhön. 

Pohjoisranta Burson-Marsteller

Pohjoisranta B-M on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä säätiön kanssa ja auttanut säätiötä säätiön viestintäkysymyksissä. Pohjoisranta on ollut säätiön tukena muun muassa säätiön viestintästrategian toteuttamisessa. Toiminnallaan Pohjoisranta on toteuttanut omaa yritysvastuutaan.

 

 

Löydä vahvuutesi - Luota kykyihisi - Oivalla mahdollisuutesi - Suomen lasten ja nuorten säätiö
Sivukartta | SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖ, YRJÖNKATU 29 A, 00100 HELSINKI, saatio@nuori.fi, Puhelin 09 618 21 234