#KERROHETIKAIKILLE

Suomessa on 60 000 nuorta, joiden tarina on vaarassa jäädä kesken.

Meitä nuorten hyvän elämän puolesta työtä tekeviä tahoja on lukuisia.

Tue työtämme ja ole osa ratkaisua.

Meillä jokaisella on oma tarinamme. Olemme ehkä joko kouluttautuneet, työllistyneet, verkostoituneet, rohkaistuneet, vahvistuneet tai vaikka vain unelmoineet jostakin. Suomessa on tällä hetkellä kuitenkin 60 000 NEET*-nuorta, jotka eivät opiskele, tee työtä tai ole harjoittelussa. Ongelmalle on tehtävä jotain heti. Suomen seuraavan 100 vuoden pitää alkaa siten, että asialle on tehty jotain.

*NEET tulee sanoista Not in Employment, Education or Training. Se tarkoittaa työelämän, koulutuksen tai harjoittelun ulkopuolella olevia henkilöitä.

Esimerkiksi täältä löydät ajankohtaista tietoa nuorten tilanteesta.

KYLLÄ, HALUAN OLLA OSA RATKAISUA!

Ole osa ratkaisua. Lahjoituksella tuet nuoria.

  • Tekstaa NUORI numeroon 16499. Viestin hinta 10 euroa.
  • Lahjoita keräystilille: FI30 4055 0011 4671 60
    viite 1025 (julkinen)
    viite 1122 (nimetön)
  • Tai ota yhteyttä sähköpostitse info@nuori.fi.


Lämmin kiitos lahjoituksestasi.

OSALLISTU RATKAISUUN

Meillä on ratkaisu, jotta nuorten tarinat jatkuvat myös seuraavat sata vuotta. Ole osa ratkaisua. Tule mukaan ja kerro heti kaikille.

Keräyslupa RA/2017/1361. Myöntänyt Poliisihallitus. Lupa on voimassa 1.1.2018-31.12.2019 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.