Julkaistu: 13.6.2018

”Parasta mitä mulle on tapahtunut koko koulun aikana”

Joka vuosi monet nuoret eivät löydä peruskoulun päätyttyä itselleen sopivaa ammattikoulu- tai lukiopaikkaa. Monet myös keskeyttävät toisen asteen opinnot, sillä valittu suunta ei tunnu omalta tai esimerkiksi suomen kielen osaaminen ei ole vielä riittävällä tasolla. Ja joskus sen oman jutun löytyminen voi vain ottaa aikaa. Tässä haastavassa ja paineita asettavassa nivelvaiheessa nuoria tukee ammatilliseen koulutukseen valmentava Valma-luokka.

Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -ohjelma vahvistaa vielä omaa polkuaan etsivien nuorten elämäntaitoja ja työelämävalmiuksia. Valma-luokilla järjestettävään toimintaan kuuluu kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä taidetyöpajoja, joissa nuoret työskentelevät yhdessä taiteilijaohjaajien kanssa ja tuottavat esimerkiksi sirkusesityksen tai lyhytelokuvan. Lopputuotoksen valmistuminen ja esittäminen on erityisesti nuorille itselleen tärkeää. Työpajojen kasvatuksellisena tehtävänä on vahvistaa nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta sekä auttaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan taiteen keinoin.

Toiminnassa kumppaneina toimii ammattikorkeakouluja, joiden kanssa tehtävä yhteistyö rakentuu coachauksen ympärille: Lasten ja nuorten säätiö valmentaa AMK-opiskelijoista coacheja, jotka toimivat Valma-luokkalaisten tukijoina, ohjaajina ja kannustajina. Coachit ohjaavat nuorille elämäntaito- ja työelämätaitoaiheisia oppitunteja sekä pitävät työpajoissa käsiteltyjä teemoja vireillä koko kouluvuoden ajan.

”Opin työpajassa taitoja ylipäätään elämää varten”

Taidetyöpaja kestää tavallisesti kolme päivää. Taiteilijaohjaajat kertovat yllättyvänsä joka kerta siitä, mitä tämän kolmen päivän aikana saadaan aikaiseksi. Jokaisesta työpajasta valmistuu jonkinlainen tuotos eli musiikkikappale, lyhytelokuva, pienimuotoinen sirkusesitys tai valokuva esimerkiksi ihmispyramidista.

Nuorten toiminnasta antama palaute on valtaosin myönteistä. Toisille toiminta on osoittautunut todella merkitykselliseksi, kun taas osalle työpajapäivät ovat tuoneet mukavaa vaihtelua tavalliseen opiskeluarkeen. Joskus palaute on suorastaan pysäyttävää; 17-vuotias nuori on saattanut kertoa työpajassa, ettei ole saanut positiivista palautetta koko peruskoulun aikana, mutta nyt sai ja aikoo kertoa siitä myös äidilleen.

Taidetyöpajojen vetovoimaa kuvastaa se, että on nuoria, jotka eivät ole aiemmin lukukautena olleet kolmea peräkkäistä päivää koulussa, mutta työpajan aikana he ovat tulleet kouluun joka päivä.

Työpajoissa nuoret ovat kertoneet oppineensa videokuvaamista, jonglöörausta ja soittimen soittamista. Syvemmät vaikutukset liittyvät siihen, millaisia elämäntaidollisia asioita työpaja on opettanut. Nuoret nostavat esiin tärkeiksi työpajatoiminnan opettamiksi taidoiksi muun muassa ryhmässä toimimisen ja sosiaaliset taidot. Monet kertoivat saaneensa myös lisää itsevarmuutta. Eräs nuori kertoi palautteessaan, että ”opin työpajassa taitoja ylipäätään elämää varten”.

Todellisia polkuja työelämään

Yhteistyö yritysten kanssa on olennainen osa Taidot elämään -toimintaa. Yritysten kanssa järjestetään koulu- ja yritysvierailuja. Lisäksi työnantajia kannustetaan tarjoamaan nuorille harjoittelumahdollisuuksia, kuten työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Työharjoittelut ja yritysvierailut avaavat nuorille uusia näkökulmia ja luovat uskoa tulevaan. Monessa ammatissa oppii parhaiten tekemällä, joten opintojen aikaiset harjoittelut ovat korvaamattomia.

Työharjoittelujen aikana nuoria ohjaavat työpaikkakummit kertovat olevansa yllättyneitä siitä, miten paljon nuoret tarvitsevat ohjausta, tukea ja kannustusta työelämätaidoissa. Esimerkiksi ajoissa työpaikalle tuleminen tai poissaolosta ilmoittaminen on monelle nuorelle haastavaa. Kummit sanovat oppineensa paljon nuorista, mutta myös omasta työskentelytavastaan. Eräs kummi kertoo palautteessaan, että on oppinut kolmen viikon harjoittelujakson aikana nuorten kanssa työskennellessä enemmän itsestään kuin muutoin pitkään aikaan. Nuoret tuovat työpaikoille aitoutta ja avoimuutta, ja tätä pidetään arvokkaana.

Nuorten antaman palautteen mukaan yritysvierailijoiden kohtaaminen avaa silmiä. He ovat vierailujen kautta oivaltaneet, että esimerkiksi mokaaminen kuuluu elämään ja se, että vaihtaa alaa, ei ole mitenkään tavatonta. Nuoret kiittävät sitä, että vierailijat ylipäätään tulevat paikalle ja kertovat avoimesti omasta elämästään.

Taidot elämään -toimintaan osallistuneiden nuorten työelämätaitojen kehittymisestä kertoo muun muassa se, että he alkavat aktiivisesti etsiä jatkopolkuja, ja moni nuori pääseekin Valma-vuoden jälkeen opiskelemaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Toiminnan aikana nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta ja rohkeutta, jotka edesauttavat pysymään opinnoissa ja antavat valmiuksia hakeutua eteenpäin.

Erityisesti työharjoittelut antavat nuorille vahvistusta siitä, mitä he tulevaisuudessa haluavat tehdä. Harjoittelu opettaa sinnikkyyttä ja laajentaa kuvaa työelämästä. ”Töissä voi olla kivaakin”, kommentoi eräs nuori työharjoittelun jälkeen. Hän oli luullut, että töissä käyminen on automaattisesti tylsää ja ettei kukaan nauti siitä.

Taidot elämään -toimintaan osallistuneista nuorista

  • useimmat ovat oppineet toimimaan ryhmässä ja luottamaan toisiinsa
  • yli 60 % on saanut onnistumisen kokemuksia
  • 32 % luottaa enemmän omiin kykyihinsä
  • 26 % on rohkeampi
  • 42 % kertoo, että työpajan jälkeen luokassa on ollut helpompi olla
  • 55 % tuntee luokkatovereitaan paremmin
  • 30 % on alkanut pohtia tulevaisuutta ja mahdollisuuksiaan enemmän
  • 23 % on ymmärtänyt työpajan aikana, että itsellä on monia erilaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden suhteen.

 

Taidot elämään -ohjelmalla on rahoitus vuoden 2018 loppuun asti. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee ohjelmaa Veikkauksen tuotoilla. Toiminnalle on haettu jatkorahoitusta. Vuonna 2016 toimintaan osallistui 237 nuorta, viime vuonna 399 nuorta ja tänä vuonna noin 400 nuorta. Yritysyhteistyötä on tehty Valmetin, Academic Workin, Deloitten, SOL Palveluiden ja HT High Tech Polymersin kanssa. Ammattikorkeakouluista mukana ovat olleet JAMK, HUMAK, Turku AMK, SAMK ja TAMK (TAOKK).

Kuvagalleriassa tunnelmia toukokuussa 2018 järjestetystä lukuvuoden päätöstilaisuudesta. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

‹ Takaisin listaukseen