Julkaistu: 7.2.2018

Hyviä käytäntöjä luoviin projekteihin nuorten kanssa

Lasten ja nuorten säätiö on julkaissut verkkosivuillaan Nuori.fi digitaalisen Hyvät käytännöt -oppaan, joka esittelee konkreettisesti nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttämiä hyviä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä. Oppaan vinkit on koottu säätiön toiminnasta, mutta se soveltuu kaikille nuoria työssään kohtaaville ideatyökaluksi.

– Säätiömme rahoitti yli 160:tä Myrsky-taideprojektia, ja niissä sekä projektien pohjalta syntyneissä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa on karttunut valtava määrä tietotaitoa. Kokosimme nyt parhaiksi havaitut käytännöt vapaasti hyödynnettäviksi kaikille nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, sanoo kehittämispäällikkö Anna Jussilainen.

Lasten ja nuorten säätiö vahvistaa nuorten syviä elämäntaitoja, kuten itsetuntoa, rohkeutta ja sosiaalisia taitoja, luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Toiminnan keskiössä on tuottaa kokemus siitä, että minä osaan ja pystyn. Työpajatoiminnan tavoitteet ovat sekä luovia (esityksen tai lyhytelokuvan valmistaminen) että sosiaalisia (itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen lisääntyminen). Toimintaan osallistumiseen ei vaadita mitään etukäteistaitoja ja yhdessä tekemisen prosessi on tärkeämpi kuin päämäärä.

Hyvät käytännöt -opas löytyy osoitteesta:

www.nuori.fi/toiminta/hyvat-kaytannot 

Opas rakentuu itsenäisistä luvuista, joita voi tarkastella osio kerrallaan:

  • Toiminnan suunnittelu
  • Toiminnan aloittaminen
  • Toiminnan arviointi
  • Ohjaajuus
  • Haastavat tilanteet
  • Yhteistyö kumppaneiden kanssa
  • Nuoren ääni toiminnassa
  • Elämäntaitojen äärellä -tutkimusjulkaisu

Koonti on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Menetelmien ja hyvien käytänteiden kokoaminen jatkuu Lasten ja nuorten säätiön verkkosivuille myös muista kehittämishankkeista.

Lisätietoja 

Anna Jussilainen, Nuori.fi – Lasten ja nuorten säätiö
Puh. 050 320 7273, anna.jussilainen (at) nuori.fi

‹ Takaisin listaukseen